Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Thường trực HĐND huyện Phong Điền giám sát việc giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị của cư tri tại kỳ họp thứ 8, 9 của HĐND huyện khóa VI
Ngày cập nhật 20/11/2020
Đồng chí Võ Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn phát biểu tại buổi giám sát

Sáng ngày 19/11/2020, Thường trực HĐND huyện Phong Điền có buổi giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8, thứ 9, HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021, giải trình tình hình quản lý, tổ chức bộ máy ngành giáo dục trên địa bàn huyện do đồng chí Võ Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch HĐND huyện Trưởng đoàn giám sát chủ trì. Dự buổi giám sát có ông Hoàng  Văn Thái – UVTV Huyện ủy  –  Quyền Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo UBMTTQ, Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện, một số phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn.

Theo báo cáo của UBND huyện, tại kỳ họp thứ 8, kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI đã có 56 ý kiến cử tri tập trung vào các lĩnh vực tài nguyên, môi trường, nông nghiệp, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, quy hoạch, giao thông, điện, viễn thông…Sau khi tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ngành, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn phối hợp rà soát, kiểm tra và đưa ra  phương án, kế hoạch giải quyết cụ thể. Những nội dung thuộc về cơ chế, chính sách, đầu tư xây dựng cần nguồn vốn lớn, hoặc không thuộc thẩm quyền, UBND huyện cũng đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, địa phương, nghiên cứu vận dụng, giải quyết, tham mưu, đề xuất báo cáo UBND tỉnh kịp thời. UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trả lời ý kiến, kiến nghị. Những nội dung trả lời không thỏa đáng, kịp thời đôn đốc, chỉ đạo giải trình, bổ sung kịp thời.…Về việc quản lý, tổ chức bộ máy ngành giáo dục trên địa bàn huyện, năm học 2019 – 2020, tổng số cán bộ quản lý cả 3 cấp học là 140 người. Trong đó: Bậc Mầm non 62 người (Hiệu trưởng: 25, Phó Hiệu trưởng: 37). Cấp Tiểu học 47 người (Hiệu trưởng: 22, Phó Hiệu trưởng: 25). Cấp THCS 31 người (Hiệu trưởng: 15, Phó Hiệu trưởng: 16). Theo quy định thì còn thiếu 07 Phó Hiệu trưởng các đơn vị trường Mầm non: Phong Mỹ II, Phong Hiền I, Phong Hải, Phong Chương I, Phong Bình I, Điền Môn, Điền Lộc và 01 Phó Hiệu trưởng trường THCS: Phong Sơn. Năm học 2019 – 2020, tổng số giáo viên, nhân viên cả 3 cấp học là 1594 người. Trong đó: Bậc Mầm non 489 người (giáo viên: 420, nhân viên: 46, bảo vệ hợp đồng theo Nghị định số 68: 23). Cấp Tiểu học 570 người (giáo viên: 468 nhân viên: 83, bảo vệ hợp đồng theo Nghị định số 68: 19). Cấp THCS 535 người (giáo viên: 445 nhân viên: 76, bảo vệ hợp đồng theo Nghị định số 68: 14).

Phát biểu tại buổi giám sát, ông Võ Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8, thứ 9 HĐND huyện, khóa VI. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới, đồng chí đề nghị UBND huyện cần quan tâm hơn nữa trong việc lãnh, chỉ đạo các cấp, ngành nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri; tiếp tục rà soát, nghiên cứu, giải quyết các kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước; có lộ trình, kế hoạch cụ thể để giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp; nghiên cứu, xây dựng và ban hành quy định về sự phối với giữa các phòng, ban, đơn vị trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; đề nghị các tổ đại biểu HĐND phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác giám sát và tổ chức tốt các buổi tiếp xúc cử tri; Ủy ban MTTQ cần tăng cường phối hợp với Thường trực HĐND huyện trong hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; nâng cao chất lượng tổ chức tiếp xúc cử tri. Về quản lý, tổ chức bộ máy ngành giáo dục, UBND huyện cần rà soát, cân đối để bố trí đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu; nâng cao chất lượng giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn thông qua lộ trình bồi dưỡng và đào tạo theo quy định; chế độ chính sách được quan tâm, đảm bảo kịp thời theo quy định của Nhà nước. Tiếp tục quan tâm công tác quản lý nhà nước về biên chế sự nghiệp giáo dục; tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế để bố trí cán bộ giáo viên đúng quy định. Những đề xuất, kiến nghị của UBND Huyện sẽ được đoàn giám sát nghiên cứu, tổng hợp báo cáo kết quả giám sát trình HĐND huyện kỳ họp tới.

Văn Bốn (Trung tâm VHTT-TT huyện)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.876.330
Hiện tại 7.473 khách