Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phong Điền: Phổ biến luật Giáo dục, luật Dân quân tự vệ (sửa đổi năm 2019)
Ngày cập nhật 28/09/2020
Đồng chí Hoàng Văn Thái, UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Sáng ngày 25/9, UBND huyện Phong Điền tổ chức hội nghị phổ biến Luật Giáo dục, Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi năm 2019) cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn, Hiệu trưởng các trường tiểu học, mầm non, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự  và chuyên viên phụ trách công tác Tư pháp các xã, thị trấn trên địa bàn. Dự và phát biểu tại hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Thái – UVTV Huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện.

 

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung cơ bản, những điểm mới sửa đổi, bổ sung của  Luật Dân quân tự vệ (DQTV), có hiệu lực từ ngày 1/7/2020. Luật DQTV sửa đổi gồm 8 chương, 50 điều (giảm 1 chương, 16 điều so với Luật DQTV năm 2009). Luật DQTV năm 2019 đã thể chế đường lối, quan điểm mới của Đảng liên quan đến DQTV như Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chiến lược quốc phòng Việt Nam, chiến lược quân sự Việt Nam, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 về xây dựng DQTV “vững mạnh và rộng khắp”, bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật về quốc phòng, an ninh và pháp luật có liên quan. Luật bổ sung quy định lồng ghép, đăng ký công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV với đăng ký nghĩa vụ quân sự. Đối tượng tạm hoãn, miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV được mở rộng để phù hợp với Luật Nghĩa vụ quân sự, phù hợp với thực tế và bảo đảm bình đẳng giới… Sự ra đời của Luật Dân quân tự vệ năm 2019 là cơ sở pháp lý quan trọng, bảo đảm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng này, góp phần thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Về Luật Giáo dục 2019 (gồm 9 chương, 115 điều) chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2020, thay thế Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009. Luật Giáo dục đã bổ sung quy định cụ thể về công tác hướng nghiệp, phân luồng và liên thông trong giáo dục, tạo hành lang pháp lý để triển khai thực hiện trong thực tiễn, bảo đảm cơ hội học tập, phát triển bình đẳng cho công dân và phải đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng (Điều 9, Điều 10)…

Qua hội nghị, giúp đội ngũ cán bộ, công chức nắm được những nội dung quan trọng của các văn bản Luật mới sửa đổi, bổ sung. Từ đó, xây dụng kế hoạch triển khai giáo dục pháp luật phù hợp với từng ngành và địa phương.

Văn Bốn (Trung tâm VHTT-TT huyện)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.490.627
Hiện tại 537 khách