Tìm kiếm

Phong Điền triển khai phổ biến các luật mới
Ngày cập nhật 29/06/2020
Tại Hội nghị triển khai phổ biến các Luật mới

Sáng ngày 26/6, UBND huyện Phong Điền tổ chức hội nghị triển khai, phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi năm 2019), Luật Cán bộ Công chức, Luật Viên chức (sửa đổi năm 2019) và triển khai thực hiện Kế hoạch cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các phòng ban chuyên môn cấp huyện, các trường học và chuyên viên phụ trách công tác Tư pháp - Hộ tịch, Văn phòng thống kê 16 xã, thị trấn trên địa bàn. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Thái – Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung cơ bản, những điểm mới sửa đổi, bổ sung của Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi năm 2019) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2020.  Luật đã sửa đổi, bổ sung  38/143 điều của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến hội đồng nhân dân, tiêu chuẩn của đại biểu hội đồng nhân dân; cơ quan chuyên môn thuộc UBND; phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương; phân quyền, phân cấp cho chính quyền địa phương; ủy quyền cho cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. …

Về Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2020 với nhiều điểm mới cần quan tâm như: công chức và phân loại công chức; tuyển dụng công chức; các quy định sửa đổi, bổ sung liên quan đến ngạch công chức; sửa đổi, bổ sung trong đánh giá công chức; các nội dung về xử lý kỷ luật công chức (trong đó chú trọng việc xử lý vi phạm trong thời gian công tác của cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu); đối với Luật Viên chức tập trung vào những nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến hợp đồng làm việc; đánh giá viên chức; chế độ thôi việc; xử lý kỷ luật đối với viên chức vi phạm và những nội dung sửa đổi, bổ sung về chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức.

Qua hội nghị, giúp đội ngũ cán bộ, công chức nắm được những nội dung quan trọng của các Luật mới. Từ đó, xây dụng kế hoạch triển khai giáo dục pháp luật phù hợp với từng ngành và địa phương.

Văn Bốn (Trung tâm VHTT-TT huyện)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.738.443
Hiện tại 3.401 khách