Tìm kiếm
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 05/2020
Ngày cập nhật 05/05/2020
Tháng 5/2020, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực. Tiêu biểu như: quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông...
 
 

 

 

STT

Tên văn bản

Ngày

NGHỊ ĐỊNH

1

Nghị định 33/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

BH:17/03/2020

HL:01/05/2020

 

2

Nghị định 31/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính

BH: 05/03/2020

HL: 01/05/2020

 

3

Nghị định 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

 

BH: 24/03/2020

HL: 10/05/2020

 

4

Nghị định 34/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định 02/2018/NĐ-CP ngày 04/01/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam

 

BH: 18/03/2020

HL: 10/05/2020

 

5

Nghị định 37/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

 

BH: 30/03/2020

HL: 15/05/2020

 

6

Nghị định 35/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh

 

BH: 24/03/2020

HL: 15/05/2020

 

7

Nghị định 32/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

 

BH: 05/03/2020

HL: 15/05/2020

 

8

Nghị định 39/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba giai đoạn 2020-2023

 

BH: 03/04/2020

HL: 20/05/2020

 

9

Nghị định 38/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

 

BH: 03/04/2020

HL: 20/05/2020

 

10

Nghị định 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

 

BH: 08/04/2020

HL: 22/05/2020

 

11

Nghị định 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước

 

BH: 09/04/2020

HL: 25/05/2020

 

QUYẾT ĐỊNH

1

Quyết định 09/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải

 

BH: 18/03/2020

HL: 01/05/2020

 

2

Quyết định 12/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc

 

BH: 31/03/2020

HL: 15/05/2020

 

3

Quyết định 10/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

BH: 18/03/2020

HL: 20/05/2020

 

4

Quyết định 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam

BH: 06/04/2020

HL: 22/05/2020

 

THÔNG TƯ

1

Thông tư 07/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt

 

BH: 12/03/2020

HL: 01/05/2020

 

2

 

Thông tư 05/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định giá cước kết nối cuộc gọi thoại giữa hai mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc và giữa mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt với mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc

 

BH: 05/03/2020

HL: 01/05/2020

 

3

Thông tư 27/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

BH: 25/12/2019

HL: 01/05/2020

 

4

Thông tư 04/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

 

BH: 18/03/2020

HL: 05/05/2020

 

5

Thông tư 07/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

BH: 20/03/2020

HL: 05/05/2020

 

6

Thông tư 15/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với rượu để sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu

 

BH: 23/03/2020

HL: 07/05/2020

 

7

Thông tư 08/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 và Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

BH: 23/03/2020

HL: 08/05/2020

 

8

 

Thông tư 02/2020/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định phân loại khu vực thể chế áp dụng trong thống kê Việt Nam

 

BH: 23/03/2020

HL: 10/05/2020

 

9

Thông tư 18/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước

 

BH: 31/03/2020

HL: 15/05/2020

 

10

Thông tư 03/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

BH: 31/03/2020

HL: 15/05/2020

11

 

Thông tư 02/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn hoạt động thanh toán và chuyển tiền liên quan đến kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa

 

BH: 30/03/2020

HL: 15/05/2020

 

12

 

Thông tư 02/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch

 

BH: 08/04/2020

HL: 24/05/2020

 

13

 

Thông tư 24/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2016/TT-BTC ngày 03/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

 

BH: 13/04/2020

HL: 30/05/2020

 

 

www.thuathienhue.gov.vn
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.327.170
Hiện tại 4.588 khách