Tìm kiếm
Tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2019
Ngày cập nhật 25/06/2019
Tại Hội nghị tập huấn

Sáng 25/06, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với UBND huyện Phong Điền tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 cho gần 200 đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện.

Tại buổi tập huấn, gần 200 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn và các trường học trên địa bàn huyện đã được tiếp thu một số nội dung về công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 như: Công văn số 129/UBND-CCHC ngày 11/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc tại các cơ quan, tổ chức; Quy trình quản lý, xử lý văn bản đến, văn bản đi của các phòng ,ban chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã và thành phố; Quy định quản lý, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu Biểu mẫu văn bản hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 28/2018 ngày 12 tháng 07 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước…

Lớp tập huấn là dịp để những người làm công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, đơn vị cập nhật thêm những kiến thức, quy trình quản lý, xử lý văn bản mới nhất nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác văn thư, lưu trữ. Từ đó, giúp cho đội ngũ những người làm công tác văn thư, lưu trữ giải quyết, xử lý nhanh chóng công việc. Đồng thời, qua đó tham mưu cho lãnh đạo trong các cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn thư, lưu trữ...

 

Văn Bốn (Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.046.999
Hiện tại 1.149 khách