Tìm kiếm
Phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật thủy sản
Ngày cập nhật 30/05/2019
Toàn cảnh Hội nghị

Sáng 29/5, UBND huyện Phong Điền tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến  Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật thủy sản cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác Tư pháp - Hộ tịch, Văn phòng thống kê 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung cơ bản, những điểm mới sửa đổi, bổ sung của  Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người có chức vụ, quyền hạn khác; định mức, tiêu chuẩn, chế độ; việc tặng quà, nhận quà tặng; việc thanh toán qua tài khoản; kiểm soát xung đột lợi ích; kiểm soát thu nhập. Đặc biệt, Luật cũng bổ sung quy định khuyến khích người không đủ năng lực, uy tín, trình độ từ chức…Về Luật Thủy sản 2017, có 9 chương và 105 điều, thay thế và bổ sung cho những bất cập của Luật Thủy sản 2003, tạo môi trường cho các doanh nghiệp trong kinh doanh, ngư dân định hình sản xuất nuôi trồng phù hợp với yêu cầu hội nhập Quốc tế cũng như Luật pháp Quốc tế trong quá trình đánh bắt, xuất khẩu. Luật Thủy sản 2017 được xây dựng trên cơ sở cách tiếp cận dựa vào hệ sinh thái, có nhiều nội dung mới như: Quy định về đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản; khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản; quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; đăng ký đối với việc nuôi trồng các đối tượng thủy sản chủ lực; cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển và hạn ngạch trong khai thác thủy sản; xã hội hóa công tác đăng kiểm tàu cá; quy định về kiểm ngư, nội luật hóa của pháp luật quốc tế và đặc biệt sửa đổi quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính về mức xử phạt vi phạm hành chính cao nhất trong lĩnh vực thủy sản đối với cá nhân là 01 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần so với quy định hiện hành.

Việc tuyên truyền phổ biến  Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật thủy sản nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết tố cáo; tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ công chức, viên chức và người lao động, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở...

 

Văn Bốn (Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.498.665
Hiện tại 311 khách