Tìm kiếm
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên nỗ lực sau hai năm sáp nhập
Ngày cập nhật 12/11/2018
Tập thể giáo viên và lãnh đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện nhận giấy khen tại Hội thi "Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm 2017"

Trung tâm GDNN - GDTX huyện Phong Điền được thành lập theo Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sáp nhập Trung tâm Dạy nghề huyện Phong Điền, Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Phong Điền, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp huyện Phong Điền và Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Ngũ Điền thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Phong Điền. Trung tâm GDNN- GDTX huyện Phong Điền là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng đào tạo nghề, giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm. Với chức năng, nhiệm vụ đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất; kỹ năng chuyển giao công nghệ; triển khai các chương trình giáo dục thường xuyên, tư vấn nghề nghiệp, việc làm, hướng nghiệp cho lao động nông thôn và học sinh… Sau 02 năm sáp nhập và đi vào hoạt động đã đem lại hiệu quả bước đầu đáng trân trọng.

Tổng biên chế đang làm việc tại Trung tâm là 48 công chức, viên chức trong đó có 1 giám đốc, 03 phó giám đốc. Có thể thấy, việc sáp nhập các trung tâm, bước đầu  đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; không chỉ giúp tinh giản bộ máy hành chính, tiết kiệm một phần ngân sách, phát huy được các nguồn lực và thế mạnh hiện có, khắc phục sự chồng chéo trong tuyển sinh. Đặc biệt là việc đào tạo nghề cho người lao động ở địa phương được quan tâm, mở rộng, liên kết, hợp tác có hiệu quả với các đơn vị và doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Đội ngũ, cán bộ quản lý được tăng, chất lượng đội ngũ giáo viên được nâng cao, đáp ứng nhu cầu dạy và học để thu hút ngày càng nhiều học sinh, nhất là đối tượng lao động nông thôn.

Có thể thấy rằng, với quyết tâm nâng cao chất lượng đào tạo nghề, sau 02 một năm sáp nhập Trung tâm Giáo dục GDNN - GDTX huyện luôn đoàn kết, vượt khó vươn lên và đạt được những kết quả đáng khích lệ, nhất là trong công tác đào tạo nghề cho người lao đọng và công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục trên địa bàn. Kết quả bước đầu cho thấy, với 06 nghề phổ thông được đưa vào giảng dạy cho học sinh lớp 8 của 15 trường THCS và lớp 11 của 04 trường THPT trên địa bàn huyện. Hằng năm, đã huy động 100% học sinh khối 8 và khối 11 tham gia học nghề phổ thông, tỷ lệ duy trì đạt trên 98%, tỷ lệ thi nghề phổ thông cuối khóa đạt trên 98%; công tác giáo dục hướng nghiệp, tư vấn hướng nghiệp được chú trọng và thực hiện có hiệu quả, đạt tỷ lệ bình quân trên 40%. Công tác giáo dục thường xuyên được triển khai sâu rộng. Đã phối hợp  thực hiện tốt công tác xóa mù chữ (XMC) và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ (GDTTSKBC). Năm 2017, XMC đạt mức độ 2 là 15/16 xã, đạt tỷ lệ 93,75%. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT quốc gia năm học  2017 - 2018 đạt 88,9%, đứng thứ 2 khối GDTX toàn tỉnh, cao hơn tỷ lệ bình quân khối GDTX toàn tỉnh 16,8%. Trong 02 năm 2017 và 2018 đã tổ chức 48 lớp đào tạo nghề cho 1.325 lao động. Đặc biệt, trong 10 tháng đầu năm 2018, đã tổ chức được 31 lớp đào tạo nghề cho 800 lao động, gần bằng tổng số lao động được đào tạo trong 02 năm 2016 và 2017.

Qua đó, để nâng cao chất lượng đào tạo nghề, thì đội ngũ cán bộ, giáo viên dạy nghề phải thường xuyên được đào tạo, tập huấn... nhằm nâng cao tay nghề, kiến thức giảng dạy. Hiện trung tâm có 100% cán bộ, giáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; có đạo đức, lối sống trong sáng, giản dị; có tinh thần kỷ luật cao, thể hiện việc thực hiện nề nếp tác phong làm việc, thái độ phục vụ nhân dân. Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có cán bộ giáo viên vi phạm pháp luật; đơn vị không để xảy ra nội bộ mất đoàn kết...Trong 02 năm học 2016 - 2017 và 2017 - 2018, Trung tâm được công nhận tập thể Lao động tiên tiến, năm 2017 được UBND huyện đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 97 lượt viên chức được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 01 viên chức được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 13 lượt viên chức được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

Thầy Nguyễn Quang Thận, Giáo đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Phong Điền cho biết: “Từ thực tiễn nhu cầu đào tạo nghề ở địa phương, ngay từ đầu năm 2018, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch đào tạo nghề, từ đó phân công cụ thể cho từng cán bộ, giáo viên, phụ trách công tác tuyển sinh đến từng xã, thị trấn, đi vào từng thôn, bản, khu dân cư để triển khai, trong đó: tích cực phối hợp với các Trung tâm Học tập cộng đồng các xã, thị trấn trên địa bàn; phối hợp với các phòng, ban chức năng, các tổ chức đoàn thể huyện triển khai, thực hiện tốt công tác tuyển sinh, mở các lớp đào tạo nghề cho nhân dân trên địa bàn huyện.”

Có thể nói sau hai năm sáp nhập, Trung tâm đã nâng cao năng lực đào tạo và chất lượng dạy nghề cho lao động nói chung, đặc biệt là đào tạo cho lao động nông nghiệp nông thôn nói riêng. Thực tế cho thấy, việc sáp nhập Trung tâm thành một để thực hiện 3 chức năng: Dạy nghề, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp là việc làm cần thiết; giúp tinh gọn bộ máy, tiết kiệm ngân sách Nhà nước. Toàn thể cán bộ Trung tâm sẽ chung sức, đồng lòng, đoàn kết, thống nhất, huy động và phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của các nguồn lực, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, đưa Trung tâm vững bước đi lên.

Đài Truyền thanh huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.047.325
Hiện tại 1.213 khách