Tìm kiếm
Phong Điền phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới
Ngày cập nhật 08/11/2018
Mặt trận thôn với Phong trào "Hàng rào xanh - Đoạn đường thân thiện"

Phát huy tốt vai trò, chức năng của mình, thời gian qua, MTTQVN huyện Phong Điền đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả trong vận động, tập hợp nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của địa phương.

Phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, MTTQVN huyện Phong Điền và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghị quyết về phát triển kinh tế- xã hội, kế hoạch tái cơ cấu nông nghiệp của địa phương, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Cùng với đó, nhiều câu lạc bộ (CLB), các HTX, tổ hợp tác (THT) sản xuất cũng được thành lập theo luật HTX 2012, tiêu biểu như các CLB Nông dân sản xuất giỏi, Khuyến nông, khuyến lâm, các HTX sản xuất lúa hữu cơ, nuôi cá lồng, ... Bên cạnh đó, Mặt trận cũng vận động người dân tiếp tục thực hiện công tác dồn điền đổi thửa,  chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Vận động người dân trên địa bàn trồng rừng theo hướng thâm canh, phát triển kinh tế trang trại tổng hợp, phát triển diện tích cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như thanh trà Phong Thu, trồng sen, cam, bưởi, vận động nhân dân vùng đất cát Ngũ Điền như Điền Lộc, Điền Hương, Điền Hòa chọn những loại cây thích hợp để nâng cao hiệu quả kinh tế như ném, kiệu, rau màu, mướp đắng, dưa..., đồng thời chủ động xây dựng các trang trại, gia trại kết hợp giữa vùng đồi và vùng cát. Cùng với phát triển nông nghiệp, Mặt trận và các thành viên còn tăng cường vận động nhân dân tham gia sản xuất các sản phẩm làng nghề truyền thống như rượu Phong Chương, tương măng Phong Mỹ, mộc mỹ nghệ Mỹ Xuyên, đệm bàng Phò Trạch, đan lưới Vân Trình...

Đến nay, huyện Phong Điền đã có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới; cuối năm 2018 sẽ có 03 xã về đích xây dựng nông thôn mới là Phong Hòa,Phong Mỹ và Điền Hải; Nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên toàn huyện là 07 xã; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng NTM theo chủ đề “Chỉnh trang nông thôn”. Cùng với đó, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên có kế hoạch hưởng ứng xây dựng nông thôn mới, tập trung vận động nhân dân xây dựng, chỉnh trang nhà ở theo quy hoạch. Hội Nông dân thực hiện tốt chủ điểm “Hiến đất mở đường, tăng cường cứng hóa; sáng đường, đẹp xóm”. Hội Phụ nữ tích cực tuyên truyền hội viên, phụ nữ thực hiện 8 tiêu chí của gia đình “ 5 không, 3 sạch” gắn với 19 tiêu chí trong chương trình xây dựng NTM với nhiều cách làm hay thông qua sinh hoạt của các tổ chức cơ sở hội.Đoàn Thanh niên xây dựng, thực hiện các mô hình “Thắp sáng đường quê”, “Đoạn đường xanh- sạch- đẹp”, các hoạt động thanh niên tình nguyện đem lại hiệu quả thiết thực, đang được nhân rộng trên địa bàn. Nhờ sự tuyên truyền sâu rộng trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào của Mặt trận và các thành viên, đặc biệt là sự đồng thuận ủng hộ của người dân nên thời gian qua huyện Phong Điền đã huy động được đông đảo người dân hiến đất mở đường giao thông nông thôn; các công trình điện thắp sáng đường quê với sự đóng góp của chính quyền và nhân dân. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đã phát huy tích cực hiệu quả trong các phong trào, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Để chương trình xây dựng NTM được triển khai đồng bộ, công tác xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân... cũng được huyện Phong Điền quan tâm thực hiện tốt. Theo đó, Mặt trận và các tổ chức thành viên cùng các cơ quan, ban ngành đã tập trung vận động cơ sở xây dựng các thiết chế văn hóa, tạo điều kiện cho người dân tham gia các hoạt động và hưởng thụ về văn hóa. Đồng thời vận động người dân đóng góp và huy động xây dựng cổng chào xóm, làng, sân thể thao, nhà văn hóa thôn..., nhờ vậy bộ mặt các thôn, xóm ngày thêm khang trang, sạch đẹp. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, đã có xã, thị trấn  tổ chức ký cam kết với các khu dân cư đăng ký từng phần việc cụ thể, bổ sung hương ước của làng văn hóa phù hợp với điều kiện của từng khu dân cư, được nhân dân đồng tình hưởng ứng cao. Từ đó thắt chặt hơn tình làng nghĩa xóm, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, tình đoàn kết gắn bó trong nhân dân. Hằng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQVN 18/11, các khu dân cư đều tổ chức lễ, hội, đánh giá các nội dung trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Qua đó, các giá trị truyền thống của mỗi gia đình, làng, xóm, cộng đồng dân cư được khơi dậy và tác động tích cực trong việc xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình văn hóa. Đến nay, toàn huyện đã có 23.906/25.844 hộ gia đình được công nhận đạt chuẩn văn hoá (đạt 92,5%); có 136/136 làng, thôn, bản đăng ký xây dựng văn hóa trong đó có 136/136 thôn đạt chuẩn văn hóa (đạt 100%); có 129/136 cơ quan được công nhận đạt chuẩn văn hóa (đạt 94,8 %).

Công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể thao được người dân hưởng ứng tích cực, nhiều lễ hội truyền thống và văn hóa dân gian được khôi phục và duy trì hằng năm, phong trào văn hóa, văn nghệ được phát triển rộng khắp tại các địa phương trong huyện... Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện tốt, cơ bản đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân. UBMT các cấp phối hợp với các thành viên cũng đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh- sạch- đẹp. Vận động các xã tổ chức các điểm thu gom rác thải, trồng cây xanh bảo vệ môi trường, duy trì tốt các hoạt động giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Thực hiện có hiệu quả công tác thu gom rác thải, xử lý các bãi rác tự phát....

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, MTTQ từ huyện đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đoàn kết, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, phép nước; thực hiện tốt quy ước, hương ước của thôn, xóm phòng, chống các tệ nạn xã hội. Thành công trong xây dựng NTM chính là nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh xã hội hóa, trong đó, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, tổ chức thành viên, động viên đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp. Xây dựng tư tưởng đạo đức, lối sống tốt đẹp, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh; phát huy ý thức tự quản, quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Tạo điều kiện để nhân dân phát huy tốt vai trò tự quản ở cộng đồng, khơi dậy tiềm năng, nội lực, nguồn lực trong nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đài Truyền thanh huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 953.355
Hiện tại 24 khách