Tìm kiếm
Phong Điền từng bước chăm lo cho người nghèo
Ngày cập nhật 06/11/2018
Lãnh đạo huyện và cán bộ, công chức, viên chức quyên góp hưởng ứng tháng cao điểm "Ngày vì người nghèo" năm 2018

Thực hiện lời kêu gọi của Đoàn chủ tịch Uỷ ban TWMTTQ Việt Nam phát động Cuộc vận động toàn dân hưởng ứng Ngày vì người nghèo và tổ chức vận động Tháng cao điểm vì người nghèo từ 17/10 đến 18/11/2018.

Với truyền thống của người Việt Nam “lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều”, do đó việc chung tay góp sức giúp đỡ người nghèo luôn được cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể xã hội và đông đảo người dân huyện Phong Điền hưởng ứng nhiệt tình. Không chỉ Tháng cao điểm vì người nghèo (17/10 - 18/11) hàng năm, việc ủng hộ, giúp đỡ cả vật chất lẫn tinh thần mới được các cấp, ngành và toàn thể nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, mà trong các ngày còn lại của năm, tùy theo cách làm từng nơi, biện pháp phát động của các đơn vị và tùy lòng hảo tâm của mỗi người dân, họ đều tham gia quyên góp ủng hộ người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trong những năm qua hưởng ứng cuộc vận động Ngày vì người nghèo do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phát động. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể nhân dân, các cơ quan, ban ngành trên địa bàn huyện, các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp, tổ chức tôn giáo, từ thiện, các doanh nghiệp, các cá nhân có lòng hảo tâm trong và ngoài huyện đã ủng hộ quỹ Vì người nghèo của huyện tạo thêm nguồn lực để xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa cho hộ nghèo và gia đình chính sách có khó khăn về nhà ở, hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, giúp đở bệnh nhân nghèo khám chữa bệnh, học sinh nghèo vượt khó và hỗ trợ nhân dân khi có thiên tai hoạn nạn, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

UBMTTQVN huyện Phong Điền kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội các nhà hảo; cán bộ công nhân viên chức lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân bằng tấm lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm cùng chung sức, chung lòng, hưởng ứng tích cực đóng góp ủng hộ quỹ “ Vì người nghèo” nhằm góp phần thiết thực chăm lo cho người nghèo ổn định  cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, để từ đó huyện giảm nghèo bền vững. Trong 9 tháng đầu năm quỹ “Vì người nghèo" huyện Phong Điền đã vận động và nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Thông qua quỹ, Uỷ ban Mặt trận từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác phối hợp chăm lo cho người nghèo, trong đó hỗ trợ quà tết cho 250 hộ nghèo, xây dựng mới 22 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 8 nhà cho người nghèo; hỗ trợ cho 105 em học sinh nghèo…

Mới đây, tại lễ phát động Tháng cao điểm vì người nghèo do MTTQVN huyện Phong Điền tổ chức, Ban vận động đã thu được 217 triệu đồng từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp , cá nhân ủng hộ. Hiệu quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” cũng đã góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Để cuộc vận động Quỹ vì người nghèo tiếp tục được triển khai sâu rộng, đạt kết quả cao, thời gian tới Ban vận động các cấp đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Tháng cao điểm “Ngày vì người nghèo”; khơi dậy tinh thần, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với người nghèo; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền vận động ủng hộ quỹ; công khai kết quả tham gia đóng góp trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân rộng phong trào nhằm mang lại hiệu quả thiết thực cho công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện; đồng thời, tiếp tục đa dạng hóa các hình thức giúp người nghèo về nhà ở, vật tư sản xuất, giống cây trồng vật nuôi, hướng dẫn kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất,  đào tạo nghề và giới thiệu việc làm miễn phí… góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Đài Truyền thanh huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.071.286
Hiện tại 428 khách