Tìm kiếm
Phong Điền xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc
Ngày cập nhật 02/10/2018
Ra quấn huấn luyện quân sự năm 2018

Cùng với nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế -xã hội , Huyện Phong Điền luôn coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng -  An ninh (QP - AN), xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần đưa huyện nhà phát triển toàn diện, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh, huyện Phong Điền đã luôn chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng làng, bản văn hóa, xây dựng nông thôn mới, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy lùi các tai, tệ nạn xã hội.

Trong những năm qua, thực hiện xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh Huyện uỷ, HĐND-UBND huyện triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ  quân sự - quốc phòng hằng năm; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của huyện và cấp uỷ, chính quyền cơ sở tổ chức tốt việc quán triệt, học tập và triển khai thực hiện cho cán bộ đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang (LLVT); đồng thời có chủ trương lãnh đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, sát với thực tế cơ sở. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với công an và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, nắm chắc tình hình an ninh chính trị (ANCT) trên địa bàn; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững và ổn định tình hình ANCT.

Diễn tập khu vực phòng thủ xã Điền Hải năm 2018

Qua đó, Ban CHQS huyện đã phối hợp với các đơn vị chức năng  bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các công trình quốc phòng ; phối hợp mở các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng trên địa bàn, phối hợp với các trường học tổ chức chương trình giáo dục QP-AN cho học sinh; hoàn thành chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2018. Tích cực chăm lo, giải quyết chế độ cho các đối tượng chính sách trên địa bàn. Bên cạnh đó, LLVT huyện đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương chăm lo xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tư tưởng, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động lực lượng cho các tình huống có thể xảy ra. Tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho cán bộ, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên đơn vị, gia đình chính sách; Mẹ VNAH, con em cán bộ trong các dịp lễ, tết...Tổ chức ra quân huấn luyện hằng năm đúng kế hoạch, đảm bảo tổng quân số tham gia huấn luyện, trong huấn luyện bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, thiết bị vũ khí…Thường xuyên duy trì tốt các chế độ sẵn sàn chiến đấu, phối hợp với các lực lượng nắm rõ địa bàn để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý tốt các vấn đề nảy sinh.Lãnh đạo Ban CHQS huyện luôn quan tâm tới công tác xây dựng thế trận QPTD. Với phương châm “quân ở trong dân”, ngoài nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đơn vị đã tập trung chăm lo LLVT, trong đó có lực lượng dân quân tự vệ; tích cực phối hợp với các lực lượng, đơn vị làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, công tác phòng chống cháy rừng, phòng chống lụt bão; đồng thời tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.Hiện nay, toàn huyện các tuyến đường từ huyện đến trung tâm các xã được nhựa hóa, bê tông hóa.Phong Điền đến nay đã có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phong Điền đã  quy hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện, với Khu Công nghiệp Phong Điền thu hút nhiều dự án đầu tư trong và ngoài nước. Việc giải quyết các chính sách xã hội kết hợp với giảm nghèo luôn được quan tâm. Nhiều năm qua, Phong Điền luôn là điểm sáng trong công tác đền ơn đáp nghĩa và thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Có thể nói, những kết quả phát triển kinh tế - xã hội đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh.

Diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ xã Phong Sơn

Có thể thấy rằng, xây dựng "thế trận lòng dân" có ý nghĩa quan trọng về nhiều mặt và là một nội dung không thể thiếu, bảo đảm sự vững chắc của thế trận QPTD. Trong những năm qua, Ban CHQS huyện đã lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả các phong trào như tham gia xây dựng cơ sở chính trị, địa bàn gắn với phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; gắn huấn luyện dân quân tự vệ (DQTV) với công tác dân vận .

Diễn tập hiệp đồng chiến đấu phòng thủ xã Điền Hương năm 2018

Để đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu, nhiệm vụ  trong thời gian tới, huyện Phong Điền tiếp tục chỉ đạo, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, củng cố, xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng lực lượng quân sự - công an vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đẩy mạnh giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, đảng viên, học sinh và quần chúng nhân dân, tạo niềm tin cho nhân dân yên tâm phát triển sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà ngày càng văn minh-giàu đẹp.

Đài Truyền thanh huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 954.808
Hiện tại 470 khách