Tìm kiếm
Phong Điền: Tập huấn nghiệp vụ công tác hội nông dân
Ngày cập nhật 25/09/2018
Ông Trần Văn Lập - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh giới thiệu một số nội dung tại hội nghị tập huấn

Sáng ngày 25/9, hội nông dân huyện Phong Điền  tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hội năm 2018 cho 120 đồng chí  là cán bộ Hội cơ sở.

Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu được quán triệt một số chuyên đề như: Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;  Triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Phong Điền lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023; công tác hòa giải cơ sở, giải quyết các khiếu nại tố cáo của hội nông dân. Ngoài ra, các đại biểu còn được truyền đạt thêm một số kỹ năng, nghiệp vụ công tác hội như kỹ năng thu thập, xử lý, cung cấp thông tin; kỹ năng tuyên truyền miệng của cán bộ hội nông dân; kỹ năng vận động nông dân tham gia xây dựng mô hình kinh tế tập thể; Hội nông dân tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương và một số nghiệp vụ liên quan đến công tác quản lý sử dụng các loại vốn quỹ, nhất là quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ nông dân; vai trò của nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới….

​Đây là chương trình tập huấn hàng năm của Hội Nông dân huyện Phong Điền  nhằm góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cho cán bội Hội cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người cán bộ Hội trong tình hình mới.

Đài Truyền thanh huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 955.068
Hiện tại 532 khách