Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Huyện ủy Phong Điền quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 7, khóa XII của Đảng
Ngày cập nhật 20/07/2018
Đồng chí Nguyễn Đại Vui - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo quán triệt các Nghị quyết tại Hội nghị

Ngày 20/7, Huyện ủy Phong Điền tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt trên địa bàn toàn huyện. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đại Vui - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Võ Văn Vui - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí trong Ban chấp hành và  Ban Thường vụ Huyện ủy.

Tham gia học tập Nghị quyết có lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể cấp huyện; các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn và đội ngũ báo cáo viên huyện ủy.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đại Vui - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã nêu rõ tầm quan trọng của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và đề nghị các cấp ủy đảng, các đồng chí Bí thư cấp ủy cần chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt nghiêm túc và chỉ đạo thực hiện tốt nội dung các Nghị quyết theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả và chất lượng. Trên cơ sở hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, các Đảng ủy trực thuộc xây dựng Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết ở cấp mình bảo đảm sát với thực tế, hợp với tình hình và có tính khả thi cao, gắn thực hiện chương trình hành động với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Đại Vui, Bí thư Huyện ủy truyền đạt, quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và triển khai Quyết định số 1428-QĐ/TU ngày 03/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng với nhân dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngoài ra, các đại biểu còn được quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Quy định số 124/QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa XII về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Thông qua Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ chủ chốt của huyện nắm chắc quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản trong các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến các nhiệm vụ, lĩnh vực công tác được giao để từng bước đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống

Đài Truyền thanh huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.641.040
Hiện tại 12.404 khách