Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp

Huyện ủy Phong Điền nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
Ngày cập nhật 19/07/2018
Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Phong Điền triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017 (ảnh từ Báo Thừa Thiên Huế)

Đảng bộ huyện Phong Điền xác định rõ công tác kiểm tra, giám sát là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng và là khâu “then chốt” trong xây dựng Đảng. Với ý nghĩa đó, thời gian qua Huyện ủy Phong Điền luôn chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp; đưa công tác kiểm tra của Đảng bộ từng bước đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính nghiêm minh, giáo dục trong tổ chức Đảng các cấp, được dư luận đồng tình.  

Trên cơ sở Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, các cấp uỷ, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện. Các nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào những phần việc như: kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chương trình trọng tâm về công tác xây dựng đảng của nhiệm kỳ; tập trung chỉ đạo tiến hành xác minh làm rõ về đơn thư phản ánh và tiến độ giải quyết, xử lý các đơn thư phản ánh đối với đảng viên; tăng cường giám sát đối với cấp uỷ viên, người đứng đầu cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện “nói đi đôi với làm” theo chỉ thị của Tỉnh uỷ; xử lý tham mưu xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định của Đảng đối với tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm...

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có những chuyển biến tích cực, đã từng bước đi vào nền nếp, hoạt động có hiệu quả, bám sát và đáp ứng kịp thời những yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong từng thời kỳ. Kết quả, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tiến hành 41 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 41 tổ chức đảng và 68 đảng viên; đảng ủy cơ sở tiến hành 122 cuộc kiểm tra, đối với 122 tổ chức đảng và 105 cuộc giám sát đối với 105 tổ chức đảng; chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tiến hành 1.493 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 1.493 đảng viên. Qua kiểm tra, phát hiện và xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách 01 tổ chức đảng và 36 đảng viên; cảnh cáo 05 đảng viên; cách chức 01 đảng viên có chức vụ và tiến hành kỷ luật khai trừ 02 đảng viên. Riêng 06 tháng đầu năm 2018, toàn Đảng bộ huyện đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 07 đảng viên với nội chủ yếu phi phạm liên quan đến chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm... Đối với công tác kiểm tra, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành 06 cuộc kiểm tra, giám sát 06 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và 09 đảng viên. Riêng Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiến hành 02 cuộc kiểm tra đối với Đảng ủy xã Phong Xuân và Điền Hương; giám sát đối với 01 tập thể và 03 cá nhân. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra các đảng ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 19 tổ chức đảng và 11 đảng viên. Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra đối với 57 đảng viên và giám sát đối với 59 đảng viên, trong đó có 17 chi ủy.

 Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng đảng từ cơ sở. Đồng thời, tham mưu giải quyết, dứt điểm đơn thư kiến nghị liên quan đến cán bộ, đảng viên có phản ánh; xem xét và tiến hành kỷ luật nghiêm túc, đúng quy định của Đảng nếu đảng viên vi phạm. Song song với đó, Huyện ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ cấp ủy các cấp về công tác kiểm tra, giám sát theo Đề án “Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp ủy từ huyện đến cơ sở, giai đoạn 2017 - 2020”. Với hiệu quả nghiêm minh trong công tác kiểm tra, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy năng lực quản lý điều hành của chính quyền; tạo môi trường chính trị, xã hội ổn định minh bạch; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Huyện ủy Phong Điền tăng cường đẩy mạnh các giải pháp như: Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của các cấp Đảng uỷ trực thuộc và UBKT Đảng ủy cơ sở theo hình thức “cầm tay chỉ việc”; đẩy mạnh giám sát đối với cấp uỷ viên, người đứng đầu cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện “nói đi đôi với làm” gắn tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện tốt công tác thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm nhất là trong công tác tham nhũng, lãng phí...Cùng với kiểm tra, giám sát trực tiếp tại Đảng ủy cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy còn tăng cường kiểm tra, giám sát công tác xây dựng đảng tại chi bộ trực thuộc Đảng ủy để làm rõ hơn, đánh giá đúng hơn những kết quả, thiếu sót trong công tác thực hiện, triển khai Nghị quyết các cấp. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên kiểm tra công tác xử lý kết quả kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chi bộ các cấp nhất là trong công tác cán bộ và quy hoạch cán bộ. Ngoài ra, UBKT Huyện ủy tập trung kiểm tra, giám sát những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như: đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, xây dựng cơ bản, công tác chính sách..; kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; việc thực hiện quy chế làm việc, giữ gìn đoàn kết nội bộ, nâng cao tính chiến đấu của từng tổ chức cơ sở Đảng. Đặc biệt, đối với một số vụ việc phức tạp gây điểm nóng, bức xúc trong dư luận liên quan đến cán bộ, đảng viên UBKT Huyện ủy báo cáo Thường trực Huyện ủy kịp thời chỉ đạo cấp ủy các cấp nắm bắt thông tin, định hướng dư luận, tập trung giải quyết dứt điểm được nhân dân hết sức đồng tình, ủng hộ...

Có thể khẳng định, những đổi mới bước đầu trong công tác chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trên địa bàn huyện Phong Điền đã mang lại hiệu quả thiết thực. Kết quả này đã góp phần nâng cao hơn vai trò, chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, xứng đáng với chức năng lãnh không thể thiếu trong các hoạt động lãnh đạo của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII đã đề ra.

Đài Truyền thanh huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.706.981
Hiện tại 3.520 khách