Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Quy định mức thu thủy lợi phí đối với đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 01/07/2014

Đó là nội dung của Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND vừa được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Lưu ký ban hành. Theo Quyết định, mức thu thủy lợi phí đối với đất trồng lúa quy định cụ thể như sau:

Ở vùng miền núi: Tưới tiêu bằng động lực: 1.811.000 đồng/ha/vụ; Tưới tiêu bằng trọng lực1.267.000 đồng/ha/vụ; Tưới tiêu bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ: 1.539.000 đồng/ha/vụ.

Ở các vùng khác: Tưới tiêu bằng động lực:1.409.000 đồng/ha/vụ; Tưới tiêu bằng trọng lực 986.000 đồng/ha/vụ; Tưới tiêu bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ: 1.197.000 đồng/ha/vụ.

Trường hợp tưới, tiêu chủ động một phần thì thu bằng 60% mức phí; Trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng trọng lực thì thu bằng 40% mức phí; Trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng động lực thì thu bằng 50% mức phí; Trường hợp lợi dụng thủy triều để tưới, tiêu thì thu bằng 70% mức phí tưới tiêu bằng trọng lực; Trường hợp phải tạo nguồn từ bậc 2 trở lên đối với các công trình được xây dựng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, mức thu thủy lợi phí được tính tăng thêm 20% so mức phí; Trường hợp phải tách riêng mức thu cho tưới, tiêu trên cùng một diện tích thì mức thu thủy lợi phí cho tưới được tính bằng 70%, cho tiêu bằng 30% mức phí.

Mức thu thủy lợi phí đối với diện tích trồng mạ, rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày kể cả cây vụ đông bằng 40% mức thủy lợi phí đối với đất trồng lúa.

Mức thủy lợi phí áp dụng đối với sản xuất muối tính bằng 02% giá trị muối thành phẩm.

Mức thu thủy lợi phí trên được tính ở vị trí cống đầu kênh của tổ chức hợp tác dùng nước đến công trình đầu mối của công trình thủy lợi.

Quyết định cũng quy định rõ mức thu tiền nước đối với tổ chức, cá nhân sử dụng nước hoặc làm dịch vụ từ công trình thủy lợi để phục vụ cho các mục đích không phải sản xuất lương thực.

Bấm vào đây để xem chi tiết nội dung của Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND

www.thuathienhue.gov.vn
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.876.330
Hiện tại 7.791 khách