Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công huyện tháng 7 năm 2023 (Từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/7/2023)
Ngày cập nhật 07/08/2023

Từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/7/2023: Đã tiếp nhận 1479 hồ sơ, trong đó trực tuyến 381 hồ sơ (25,76%), truyền thống 1098 hồ sơ (74,24%). Đã giải quyết 812 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 806 hồ sơ (99,26%), trễ  hạn 06 hồ sơ (0,74%); đang giải quyết 666 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 658 hồ sơ, đã quá hạn: 08 hồ sơ. Cụ thể như sau:

 

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Tổng số

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trước hạn

Đúng hạn

Trễ hạn

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

 

Tổng cộng

1479

812

720

86

6

666

658

8

1

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

2

0

0

0

0

2

2

0

2

Bảo trợ xã hội

136

118

115

3

0

18

18

0

3

Chứng thực

3

3

2

1

0

0

0

0

4

Đất đai

1057

460

432

23

5

596

588

8

5

Giao dịch bảo đảm

149

149

112

37

0

0

0

0

6

Hộ tịch

20

18

14

4

0

2

2

0

7

Hoạt động xây dựng

5

3

3

0

0

2

2

0

8

Người có công

5

2

2

0

0

3

3

0

9

Quy hoạch

32

13

5

8

0

19

19

0

10

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

8

7

5

1

1

1

1

0

11

Thi đua - Khen thưởng

2

0

0

0

0

2

2

0

12

Tổ chức phi chính phủ

1

0

0

0

0

1

1

0

13

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

36

33

24

9

0

3

3

0

14

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

23

6

6

0

0

17

17

0

 

TT HCC
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.641.040
Hiện tại 6.282 khách