Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công huyện tháng 6 năm 2023 (Từ ngày 30/5/2023 đến 30/6/2023)
Ngày cập nhật 07/08/2023

Từ ngày 30/5/2023 đến 30/6/2023: Đã tiếp nhận 1708 hồ sơ, trong đó trực tuyến 450 hồ sơ (26,35%), truyền thống 1258 hồ sơ (73,65%). Đã giải quyết 1090 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 667 hồ sơ (98,35%), trễ  hạn 18 hồ sơ (1,65%); đang giải quyết 618 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 617 hồ sơ, đã quá hạn: 01 hồ sơ. Cụ thể như sau:

 

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Tổng số

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trước hạn

Đúng hạn

Trễ hạn

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

 

Tổng cộng

1708

1090

969

103

18

618

617

1

1

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

5

2

2

0

0

3

3

0

2

Bảo trợ xã hội

197

173

170

3

0

24

24

0

3

Chứng thực

7

7

6

1

0

0

0

0

4

Đất đai

1120

577

543

17

17

543

542

1

5

Giao dịch bảo đảm

178

178

128

50

0

0

0

0

6

Hộ tịch

32

30

26

3

1

2

2

0

7

Hoạt động xây dựng

7

5

4

1

0

2

2

0

8

Kinh doanh Khí

2

2

2

0

0

0

0

0

9

Người có công

3

1

1

0

0

2

2

0

10

Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện

1

0

0

0

0

1

1

0

11

Quy hoạch

32

17

12

5

0

15

15

0

12

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

24

24

21

3

0

0

0

0

13

Thi đua - Khen thưởng

16

15

14

1

0

1

1

0

14

Tổ chức phi chính phủ

3

3

3

0

0

0

0

0

15

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

38

34

25

9

0

4

4

0

16

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

33

12

12

0

0

21

21

0

17

Văn hoá

10

10

0

10

0

0

0

0

 

TT HCC
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.641.040
Hiện tại 5.879 khách