Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tiếp tục rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV
Ngày cập nhật 29/06/2023

Ngày 28/6, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ 13 mở rộng, nhằm đánh giá giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đề ra các giải pháp thực hiện đến năm 2025 và cho ý kiến một số nội dung quan trọng khác. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Chí Tài, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Đồng chí Võ Văn Vui, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đoàn Kỳ Côi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Đình Bách, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

Các đồng chí Chủ trì hội nghị

Sau nửa đầu nhiệm kỳ triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với tinh thần chủ động, sáng tạo, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra và đạt được những một số thành tựu trên các lĩnh vực. Có 12/14 chỉ tiêu cơ bản hoàn thành đảm bảo theo tiến độ và chỉ tiêu Nghị quyết XIV đề ra; các lĩnh vực phát triển kinh tế phát triển khá toàn diện. Công nghiệp tiếp tục phát huy vai trò ngành kinh tế mũi nhọn với giá trị sản xuất tăng bình quân giai đoạn 2021- 2023 khoảng 18,5%/năm, chiếm tỷ trọng 59% trong cơ cấu kinh tế; du lịch dịch vụ giá trị sản xuất tăng bình quân khoảng 20,8%/năm, chiếm tỷ trọng 19% trong cơ cấu kinh tế; nông nghiệp giá trị sản xuất tăng bình quân 7,67%/năm, chiếm tỷ trọng 22% trong cơ cấu kinh tế. Tổng thu ngân sách nhà nước dự kiến đạt khoảng 920 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 69,1 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2,5%. Về xây dựng nông thôn mới đã tập trung huy động nguồn lực để đầu tư các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. 

Đồng chí Nguyễn Chí Tài, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Dự kiến đến cuối năm 2023, toàn huyện sẽ có 15/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là Điền Lộc và Phong An và hoàn chỉnh hồ sơ để đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực; công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên; công tác chính trị, tư tưởng có chiều sâu, hiệu quả, sát thực tế, tạo sự đoàn kết thống nhất ý chí và hành động, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, công tác đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng thực hiện đúng quy định. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động.

Lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025; lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đối với Ban Thường vụ Huyện ủy; đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU của Tỉnh ủy.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Tài, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện Phong Điền đã đạt được sau nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng thời đề nghị tiếp tục triển khai thắng lợi các chương trình, kế hoạch, mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong nữa nhiệm kỳ còn lại. Trong đó cần tiếp tục rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết 15 của Tỉnh ủy. Huy động sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, mở rộng khu công nghiệp Phong Điền nhằm sức hút đối với các nhà đầu tư; tiếp tục xúc tiến đầu tư vào các khu vực có tiềm năng, quảng bá du lịch. Tập trung rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch, vùng sản xuất nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, phát triển nông nghiệp toàn diện gắn với chuỗi giá trị hàng hóa, phát triển mạnh các sản phẩm OCOP... Tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; quan tâm rà soát các nguồn kết nạp đảng viên. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục đổi mới sắp xếp, kiện toàn, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Tại hội nghị

 

 

Trần Minh (TT VH-TT&TT huyện)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.641.040
Hiện tại 4.501 khách