Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công huyện tháng 5 năm 2023 (từ ngày 28/4/2023 đến ngày 29/5/2023)
Ngày cập nhật 04/06/2023

Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công huyện tháng 5 năm 2023 (từ ngày 28/4/2023 đến ngày 29/5/2023)

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Tổng số

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trước hạn

Đúng hạn

Trễ hạn

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

 

Tổng cộng

1242

677

613

54

10

565

562

3

1

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

3

0

0

0

0

3

3

0

2

Bảo trợ xã hội

154

140

138

2

0

14

14

0

3

Chứng thực

4

4

4

0

0

0

0

0

4

Đất đai

818

328

313

6

9

490

487

3

5

Giao dịch bảo đảm

127

123

97

26

0

4

4

0

6

Hộ tịch

20

20

17

3

0

0

0

0

7

Hoạt động xây dựng

15

11

11

0

0

4

4

0

8

Kinh doanh Khí

3

1

0

1

0

2

2

0

9

Người có công

1

1

1

0

0

0

0

0

10

Quy hoạch

38

9

1

7

1

29

29

0

11

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

8

8

6

2

0

0

0

0

12

Thi đua - Khen thưởng

1

1

0

1

0

0

0

0

13

Tổ chức phi chính phủ

1

1

1

0

0

0

0

0

14

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

18

15

9

6

0

3

3

0

15

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

31

15

15

0

0

16

16

0

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.641.040
Hiện tại 5.874 khách