Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công huyện tháng 4 năm 2023 (từ ngày 28/3/2023 đến ngày 27/7/2023)
Ngày cập nhật 07/05/2023

Đã tiếp nhận 1.599 hồ sơ, trong đó trực tuyến 513 hồ sơ (32,08%), truyền thống 1.086 hồ sơ (67,92%). Đã giải quyết 1.064 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 1.061 hồ sơ (99,72%), trễ  hạn 03 hồ sơ (0,28%); đang giải quyết 535 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 533 hồ sơ, đã quá hạn

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Tổng số

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trước hạn

Đúng hạn

Trễ hạn

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

 

Tổng cộng

1599

1064

982

79

3

535

533

2

1

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

6

4

4

0

0

2

2

0

2

Bảo trợ xã hội

281

277

276

1

0

4

4

0

3

Chứng thực

9

9

9

0

0

0

0

0

4

Đất đai

900

432

408

11

3

468

466

2

5

Giao dịch bảo đảm

173

173

151

22

0

0

0

0

6

Hộ tịch

20

17

16

1

0

3

3

0

7

Hoạt động xây dựng

16

11

11

0

0

5

5

0

8

Kinh doanh Khí

3

1

1

0

0

2

2

0

9

Người có công

1

1

1

0

0

0

0

0

10

Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện

1

0

0

0

0

1

1

0

11

Quy hoạch

98

57

33

24

0

41

41

0

12

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

20

20

17

3

0

0

0

0

13

Thi đua - Khen thưởng

2

1

1

0

0

1

1

0

14

Tổ chức phi chính phủ

4

4

4

0

0

0

0

0

15

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

43

42

36

6

0

1

1

0

16

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

21

14

14

0

0

7

7

0

17

Văn hoá

1

1

0

1

0

0

0

0

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.641.040
Hiện tại 6.025 khách