Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện tháng 3/2023 (Từ ngày 01/3/2023 đến 27/3/2023)
Ngày cập nhật 01/04/2023

Đã tiếp nhận 1.226 hồ sơ, trong đó trực tuyến 594 hồ sơ (48,49%), truyền thống 632 hồ sơ (51,51%). Đã giải quyết 755 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 754 hồ sơ (99,87%), trễ  hạn 01 hồ sơ (0,13%); đang giải quyết 471 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 469 hồ sơ, đã quá hạn: 02 hồ sơ. Cụ thể như sau:

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Tổng số

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trước hạn

Đúng hạn

Trễ hạn

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

 

Tổng cộng

1226

755

735

19

1

471

469

2

1

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

4

0

0

0

0

4

4

0

2

Bảo trợ xã hội

234

210

210

0

0

24

24

0

3

Chứng thực

7

7

4

3

0

0

0

0

4

Đất đai

609

298

297

1

0

311

309

2

5

Giao dịch bảo đảm

124

119

112

7

0

5

5

0

6

Hộ tịch

18

17

13

4

0

1

1

0

7

Hoạt động xây dựng

11

5

5

0

0

6

6

0

8

Kinh doanh Khí

1

1

1

0

0

0

0

0

9

Môi trường

1

0

0

0

0

1

1

0

10

Người có công

1

1

1

0

0

0

0

0

11

Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện

1

0

0

0

0

1

1

0

12

Quy hoạch

146

57

57

0

0

89

89

0

13

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

7

7

6

1

0

0

0

0

14

Tổ chức phi chính phủ

4

2

2

0

0

2

2

0

15

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

25

23

19

3

1

2

2

0

16

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

33

8

8

0

0

25

25

0

 

TT HCC
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.641.040
Hiện tại 6.189 khách