Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện tháng 02/2023 (Từ ngày 01/02/2023 đến 28/02/2023)
Ngày cập nhật 02/03/2023

Từ ngày 01/02/2023 đến 28/02/2023, tiếp nhận 1.031 hồ sơ, trong đó trực tuyến 430 hồ sơ (41,7%), truyền thống 601 hồ sơ (58,3%). Đã giải quyết 663 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 658 hồ sơ (99,25%), trễ  hạn 05 hồ sơ (0,75%); đang giải quyết trong hạn 368 hồ sơ. Cụ thể như sau:

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Tổng số

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trước hạn

Đúng hạn

Trễ hạn

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

 

Tổng cộng

1031

663

631

27

5

368

368

0

1

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

2

0

0

0

0

2

2

0

2

Bảo trợ xã hội

202

194

193

1

0

8

8

0

3

Chứng thực

10

10

10

0

0

0

0

0

4

Đất đai

544

248

237

6

5

296

296

0

5

Giao dịch bảo đảm

109

106

97

9

0

3

3

0

6

Hộ tịch

28

22

19

3

0

6

6

0

7

Hoạt động xây dựng

11

4

4

0

0

7

7

0

8

Kinh doanh Khí

1

0

0

0

0

1

1

0

9

Môi trường

1

0

0

0

0

1

1

0

10

Người có công

1

1

1

0

0

0

0

0

11

Quy hoạch

34

12

12

0

0

22

22

0

12

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

10

10

8

2

0

0

0

0

13

Thi đua - Khen thưởng

3

0

0

0

0

3

3

0

14

Tổ chức phi chính phủ

2

0

0

0

0

2

2

0

15

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

34

32

26

6

0

2

2

0

16

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

39

24

24

0

0

15

15

0

 

TT HCC
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.641.040
Hiện tại 6.059 khách