Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ngày cập nhật 28/02/2023

Ngày 20 tháng 02 năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 368/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục 137 thủ tục hành chính  (TTHC) được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế (cấp tỉnh: 113 TTHC; cấp huyện: 21 TTHC; cấp xã: 03 TTHC). Cụ thể như sau:

1. Danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế:

- Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (48 TTHC)

- Lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (05 TTHC)

- Lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội (03 TTHC)

- Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hợp tác xã (Liên hiệp HTX) (15 TTHC)

- Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam (21 TTHC)

- Lĩnh vực đấu thầu (01 TTHC)

- Lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư (04 TTHC)

- Lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức (08 TTHC)

- Lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (01 TTHC)

- Lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (07 TTHC)

2. Danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) (16 TTHC)

- Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (Hộ kinh doanh) (05 TTHC)

3. Danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác (03 TTHC)

 

Tập tin đính kèm:
TT HCC
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.641.040
Hiện tại 6.333 khách