Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện tháng 01/2023 (Từ ngày 01/01/2023 đến 30/01/2023)
Ngày cập nhật 02/02/2023

Từ ngày 01/01/2023 đến 30/01/2023, tiếp nhận 629 hồ sơ; đã giải quyết 286 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 268 hồ sơ (93,7%), trễ  hạn 18 hồ sơ (6,3%); đang giải quyết 343 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 342 hồ sơ, đã quá hạn 01 hồ sơ. Cụ thể như sau:

 

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Tổng số

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trước hạn

Đúng hạn

Trễ hạn

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

 

Tổng cộng

629

286

221

47

18

343

342

1

1

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

1

0

0

0

0

1

1

0

2

Bảo trợ xã hội

77

77

72

5

0

0

0

0

3

Chứng thực

3

3

2

0

1

0

0

0

4

Đất đai

410

82

64

3

15

328

327

1

5

Giao dịch bảo đảm

76

74

42

32

0

2

2

0

6

Hộ tịch

19

19

14

3

2

0

0

0

7

Hoạt động xây dựng

3

2

2

0

0

1

1

0

8

Kinh doanh Khí

1

0

0

0

0

1

1

0

9

Người có công

1

1

1

0

0

0

0

0

10

Quy hoạch

4

0

0

0

0

4

4

0

11

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

3

3

1

2

0

0

0

0

12

Thi đua - Khen thưởng

4

4

4

0

0

0

0

0

13

Tổ chức phi chính phủ

3

3

3

0

0

0

0

0

14

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

15

15

13

2

0

0

0

0

15

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

9

3

3

0

0

6

6

0

 

TT HCC
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.641.040
Hiện tại 6.350 khách