Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện tháng 10/2022 (Từ ngày 29/9/2022 đến ngày 28/10/2022)
Ngày cập nhật 31/10/2022

Từ ngày 29/9/2022 đến ngày 28/10/2022, tiếp nhận 1223 hồ sơ; đã giải quyết 650 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 540 hồ sơ (83,08%), quá  hạn 110 hồ sơ (16,92%); đang giải quyết 572 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 544 hồ sơ, đã quá hạn 28 hồ sơ. Cụ thể như sau:

 

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Tổng số

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trước hạn

Đúng hạn

Trễ hạn

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

 

Tổng cộng

1223

650

452

88

110

572

544

28

1

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

1

0

0

0

0

1

1

0

2

Bảo trợ xã hội

145

132

130

2

0

13

13

0

3

Chứng thực

8

8

8

0

0

0

0

0

4

Đất đai

801

287

168

23

96

514

490

24

5

Đầu tư xây dựng

1

0

0

0

0

1

1

0

6

Giao dịch bảo đảm

134

129

73

52

4

5

5

0

7

Hộ tịch

23

22

11

4

7

1

0

1

8

Hoạt động xây dựng

7

3

1

0

2

4

3

1

9

Lĩnh vực Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

1

1

1

0

0

0

0

0

10

Lưu thông hàng hóa

4

3

3

0

0

1

1

0

11

Người có công

3

2

2

0

0

0

0

0

12

Quy hoạch

7

0

0

0

0

7

5

2

13

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

14

14

9

5

0

0

0

0

14

Tổ chức phi chính phủ

4

2

2

0

0

2

2

0

15

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

30

30

27

2

1

0

0

0

16

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

40

17

17

0

0

23

23

0

 

TT HCC
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.641.040
Hiện tại 6.360 khách