Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công huyện Phong Điền tháng 9 (từ ngày 29/8/2022 đến 28/9/2022)
Ngày cập nhật 03/10/2022
Từ ngày 29/8/2022 đến ngày 28/9/2022, tiếp nhận 1266 hồ sơ; đã giải quyết 638 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 594 hồ sơ (93,1%), quá  hạn 44 hồ sơ (6,9%); đang giải quyết 628 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 603 hồ sơ, đã quá hạn 25 hồ sơ. Cụ thể như sau:

 

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Tổng số

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trước hạn

Đúng hạn

Trễ hạn

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

 

Tổng cộng

1266

638

498

96

44

628

603

25

1

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

2

0

0

0

0

2

2

0

2

Bảo trợ xã hội

169

162

159

3

0

7

7

0

3

Chứng thực

5

5

4

1

0

0

0

0

4

Đất đai

775

218

169

21

28

557

533

24

5

Giao dịch bảo đảm

177

176

100

64

12

1

1

0

6

Hộ tịch

13

13

8

2

3

0

0

0

7

Hoạt động xây dựng

9

4

4

0

0

5

5

0

8

Kinh doanh Khí

4

1

0

0

1

3

2

1

9

Lưu thông hàng hóa

1

0

0

0

0

1

1

0

10

Môi trường

1

0

0

0

0

1

1

0

11

Người có công

3

2

2

0

0

1

1

0

12

Quy hoạch

5

0

0

0

0

5

5

0

13

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

6

6

6

0

0

0

0

0

14

Thi đua - Khen thưởng

2

2

2

0

0

0

0

0

15

Tổ chức phi chính phủ

1

1

1

0

0

0

0

0

16

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

34

33

28

5

0

1

1

0

17

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

59

15

15

0

0

44

44

0

 

TT HCC
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.641.040
Hiện tại 5.764 khách