Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công huyện Phong Điền tháng 8 (từ ngày 25/7/2022 đến ngày 28/8/2022)
Ngày cập nhật 30/08/2022

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Tổng số

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trước hạn

Đúng hạn

Trễ hạn

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

 

Tổng cộng

1487

840

636

129

75

647

620

27

1

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

4

0

0

0

0

4

4

0

2

Bảo trợ xã hội

182

159

152

7

0

23

23

0

3

Chứng thực

6

6

4

2

0

0

0

0

4

Đất đai

945

356

290

12

54

589

563

26

5

Đầu tư xây dựng

1

0

0

0

0

1

0

1

6

Giao dịch bảo đảm

192

187

91

91

5

5

5

0

7

Hộ tịch

21

20

6

3

11

1

1

0

8

Hoạt động xây dựng

11

8

7

0

1

3

3

0

9

Kinh doanh Khí

1

1

1

0

0

0

0

0

10

Môi trường

1

0

0

0

0

1

1

0

11

Người có công

5

4

4

0

0

1

1

0

12

Quy hoạch

4

0

0

0

0

4

4

0

13

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

9

9

8

1

0

0

0

0

14

Thi đua - Khen thưởng

4

3

3

0

0

1

1

0

15

Tổ chức phi chính phủ

2

2

2

0

0

0

0

0

16

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

43

39

22

13

4

4

4

0

17

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

56

46

46

0

0

10

10

0

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.641.040
Hiện tại 5.676 khách