Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công huyện Phong Điền tháng 6 (từ ngày 21/5/2022 đến ngày 23/6/2022)
Ngày cập nhật 19/07/2022

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Tổng số

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trước hạn

Đúng hạn

Trễ hạn

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

 

Tổng cộng

1425

739

554

112

73

686

640

46

1

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

4

2

2

0

0

2

2

0

2

Bảo trợ xã hội

183

170

156

14

0

13

13

0

3

Chứng thực

10

10

10

0

0

0

0

0

4

Đất đai

896

250

183

11

56

646

600

46

5

Đầu tư xây dựng

1

1

1

0

0

0

0

0

6

Giao dịch bảo đảm

216

212

121

76

15

4

4

0

7

Hộ tịch

26

25

23

2

0

1

1

0

8

Hoạt động xây dựng

18

12

12

0

0

6

6

0

9

Kinh doanh Khí

3

1

1

0

0

2

2

0

10

Lĩnh vực giáo dục trung học

1

1

0

1

0

0

0

0

11

Người có công

1

1

0

1

0

0

0

0

12

Quy hoạch

1

0

0

0

0

1

1

0

13

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

7

7

7

0

0

0

0

0

14

Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

1

1

1

0

0

0

0

0

15

Thi đua - Khen thưởng

2

0

0

0

0

2

2

0

16

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

33

33

24

7

2

0

0

0

17

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

22

13

13

0

0

9

9

0

 

TT HCC
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.641.040
Hiện tại 12.384 khách