F:\F_Portal\phongdien.hue.gov.vn\UploadFiles HUYỆN PHONG ĐIỀN
Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm hành chính công huyện Qúy II năm 2022
Ngày cập nhật 06/07/2022

Thực hiện Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định khảo sát, lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; theo tổng hợp báo cáo của Trung tâm hành chính công Huyện, UBND huyện thông báo kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân trong Quý II năm 2022 về dịch vụ hành chính công, cụ thể như sau:

1. Kết quả khảo sát đánh giá mức độ hài lòng

- Số phiếu phát ra: 720 phiếu;

- Số phiếu thu vào: 450 phiếu; trong đó: 450 phiếu hợp lệ; 0 phiếu không hợp lệ.

 

TT

TIÊU CHÍ

Đánh giá

Rất hài lòng

Hài lòng

Không hài lòng

Số lượng

(phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(phiếu)

Tỷ lệ

(%)

I

PHẦN ĐÁNH GIÁ CHUNG

1

Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện

442

98,22

8

1,78

0

-

2

Thái độ của công chức trong quá trình hướng dẫn hỗ trợ và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện

440

97,78

10

2,22

0

-

II

PHẦN ĐÁNH GIÁ RIÊNG

A

 ĐÁNH GIÁ VỀ THÁI ĐỘ CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HƯỚNG DẪN, TIẾP NHẬN TTHC THEO LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

 

Nguyễn Đăng Sáu Tý

25

96,15

1

3,85

-

-

 

Nguyễn Công Lực

239

96,76

8

3,24

-

-

 

Nguyễn Thị Nhi

173

97,74

4

2,26

-

-

 

Hồ Thị Huệ

-

-

-

-

-

-

 

Hoàng Dũng

-

-

-

-

-

-

B

THỜI GIAN XỬ LÝ, HOÀN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đúng hẹn

Chậm hẹn nhưng chấp nhận được

Không

đúng hẹn

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(Phiếu)

 Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

1

Phòng Tư pháp

23

88,46

3

11,54

0

-

2

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ

215

87,04

32

12,96

0

-

3

Phòng Tài Chính – Kế hoạch

62

93,94

4

6,06

0

-

4

Phòng tài nguyên và Môi trường

64

88,89

8

11,11

0

-

5

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

32

91,43

3

8,57

0

-

6

Phòng Nội vụ

4

100

0

-

0

-

7

Phòng LĐTBXH

-

-

-

-

-

-

8

Phòng Văn hóa và Thông tin

-

-

-

-

-

-

9

Phòng Giáo dục và Đào tạo

-

-

-

-

-

-

10

Phòng NNPTNT

-

-

-

-

-

-

11

Văn phòng HĐND và UBND huyện

-

-

-

-

-

-

 

Văn phòng HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.670.983
Hiện tại 2.739 khách