Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Phong Điền: Triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày cập nhật 24/06/2022
Cán bộ NHCSXH huyện Phong Điền triển khai Nghị định số 36/2022/NĐ-CP cho các Hội, Tổ và bà con nhân dân

Ngày 30/5/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng CSXH, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng CSXH cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

 

Theo đó, Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH đã có Văn bản số 4279/HD-NHCS ngày 30/5/2022 hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất (HTLS) đối với các khoản vay tại Ngân hàng CSXH theo Nghị định số 36. Nhằm triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách theo đúng mục tiêu và nguyên tắc của Nghị định số 36. Ngân hàng CSXH huyện Phong Điền đã thực hiện chính sách HTLS, cụ thể:

Đối tượng được HTLS là khách hàng vay vốn NHCSXH đảm bảo đúng đối tượng vay vốn và sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định đồng thời đáp ứng đủ các điều kiện sau: Thuộc các chương trình tín chính sách do NHCSXH cho vay; Có lãi suất vay vốn trên 6%/năm; Được NHCSXH giải ngân và có phát sinh dư nợ trong thời gian thực hiện HTLS và chưa hoàn thành việc tất toán (tính đến ngày 31/5/2022).

Thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023 hoặc  khi NHCSXH thông báo kết thúc thực hiện HTLS theo điểm g Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 36/2022/NĐ-CP tùy theo thời điểm nào đến trước. 

Thời gian vay được  xác định từ thời điểm giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc nhưng không nằm ngoài thời gian thực hiện HTLS.

Mức HTLS cho khách hàng vay vốn là 2%/năm tính trên số dư nợ vay của các khoản vay giải ngân được giải ngân trong thời gian thực hiện HTLS và thời gian vay được HTLS.

Nguyên tắc HTLS bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, tránh trục lợi chính sách; NHCSXH thực hiện HTLS đảm bảo đúng quy định, tạo thuận lợi cho khách hàng; Không thực hiện HTLS đối với dư nợ quá hạn hoặc được gia hạn nợ.

Phương thức HTLS định kỳ hằng tháng hoặc khi khách hàng vay vốn trả nợ, NHCSXH thực hiện tính số tiền HTLS của khoản vay và giảm trừ vào số tiền lãi phải trả của khách hàng.

Đối với các khoản vay được HTLS giải ngân từ ngày 01/01/2022 chốt số liệu theo Thông báo của Tổng Giám đốc, NHCSXH tính số tiền HTLS từ ngày giải ngân đến ngày trước ngày chốt số liệu của khoản vay được HTLS trên hệ thống Intellect và hoàn trả cho khách hàng.

Hằng tháng, NHCSXH thực hiện tính số tiền lãi được hỗ trợ và giảm trừ vào số tiền lãi phải trả của khách hàng vay vốn.

Đây là chính sách nhân văn, thiết thực ý nghĩa của Nhà nước, qua đó góp phần giúp khách hàng được tiếp cận vay vốn tín dụng chính sách ưu đãi để khôi phục sản xuất kinh doanh, vượt qua giai đoạn khó khăn, phục hồi kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà./.

NHCSXH huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.671.050
Hiện tại 2.792 khách