Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
UBND huyện Phong Điền là đơn vị hành chính cấp huyện duy nhất được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác CNCH
Ngày cập nhật 10/06/2022
UBND huyện Phong Điền được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác CNCH, giai đoạn 2017 - 2022

     Trong 5 năm qua (từ 2017 - 2022), UBND huyện Phong Điền đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ; Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC&CNCH đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

     Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH; công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; công tác đảm bảo an toàn PCCC&CNCH các sự kiện trọng đại của đất nước; Hàng năm, vào thời điểm thời tiết cực đoan, nắng nóng, mưa bão, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Phong Điền đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương để tập trung chỉ đạo ứng phó với các cơn bão, mưa lũ, hình thế thời tiết nguy hiểm. Thành lập các đoàn công tác tổ chức kiểm tra việc ứng phó, bố trí lực lượng, phương tiện và phương án di dân tránh bão, lụt ở các địa phương, đặc biệt là các xã vùng ven biển, có địa hình thấp trũng hay một số khu vực vùng núi dễ xảy ra lũ quét, sạt lỡ đất… Chỉ đạo các địa phương, đơn vị có liên quan rà soát, cập nhật phương án phù hợp với tình hình thực tế trong bối cảnh dịch Covid-19. Chỉ đạo các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện bám sát địa bàn đã được phân công, phụ trách để theo dõi. Chỉ đạo Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện triển khai lực lượng ở các xã, vùng trọng yếu để hỗ trợ di dời, sơ tán dân; Quán triệt việc tổ chức thực hiện phương châm “4 tại chỗ”. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, các địa phương nhằm ứng phó kịp thời trong mọi tình huống khi thiên tai xảy ra; Chỉ đạo các địa phương chủ động kiểm tra các khu vực ven sông, suối, hồ đập có nguy cơ xảy ra lũ lụt, sạt lỡ đất đá để kịp thời lên phương án khắc phục, sữa chữa nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và dân cư ở vùng hạ lưu hồ, đập.

     Về công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân tham gia cứu nạn, cứu hộ, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, UBND các xã, thị trấn xây dựng các tin, bài và phát sóng hơn 14.400 lượt tuyên truyền, hướng dẫn, giáo dục pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên đài truyền thanh địa phương cũng như trang thông tin của huyện, xã và các cơ quan chuyên môn trên địa bàn toàn huyện; Tổ chức tuyên truyền lưu động, phát động “Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy” và hưởng ứng 20 năm ngày “Toàn dân phòng cháy và chữa cháy” (04/10/2001 - 04/10/2021) trên các tuyền đường Quốc lộ 1A, 49B và các tuyến đường Tỉnh lộ đi qua 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phong Điền; tại các khu dân cư, chợ… tiến hành phát 02 lượt tuyên truyền và được sự tham gia hưởng ứng đông đảo của người dân; Thông qua công tác kiểm tra an toàn PCCC&CNCH, đã thường xuyên tuyên truyền các văn bản pháp luật về PCCC&CNCH như: Luật PCCC năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC năm 2013; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2021 của Chính phủ; Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính Phủ; Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ Công an và các quy chuẩn, tiêu chuẩn khác liên quan công tác PCCC&CNCH đến các cơ sở, doanh nghiệp, cán bộ và người dân trên địa bàn huyện; Công an huyện phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện Phong Điền tổ chức  tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC&CNCH, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn với hơn 9.000 người tham gia tại các Trường học trên địa bàn huyện. Tổ chức phát 3.500 tờ rơi cho các hộ gia đình, hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh, các tiểu thương kinh doanh tại các khu vực đông dân cư, chợ An Lỗ, chợ Điền Lộc và chợ Phò Trạch; Thông qua các buổi sinh hoạt Chi bộ, họp Thôn, Tổ Dân phố đã lồng ghép tuyên truyền hơn 1.000 lượt công tác PCCC&CNCH cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

     Công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, điều tra - xử lý vi phạm trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ luôn được huyện Phong Điền chú trọng. Hàng năm, UBND huyện ban hành các Kế hoạch và Quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về PCCC&CNCH đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ, các khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh… trên địa bàn toàn huyện. Kết thúc kiểm tra, tổng hợp báo cáo lãnh đạo UBND huyện nắm để chỉ đạo, có phương hướng, giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn; Qua công tác kiểm, đã hướng dẫn, kiến nghị các cơ sở, khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh thực hiện các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC. Đồng thời tiến hành xử lí nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, tránh trường hợp vi phạm kéo dài, gây mất an toàn về phòng cháy, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

     Trong công tác xây dựng và tổ chức thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn liên quan, UBND các xã, thị trấn, các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có sự phối hợp nhiều lực lượng tham gia. Nội dung các phương án đã bám sát tình hình thực tế tại địa phương, các lượng tham gia thực tập phối hợp nhịp nhàng, công tác chỉ huy, chỉ đạo thực tập thống nhất, thể hiện tính chiến đấu cao; Định kì đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn chính quyền địa phương, các cơ quan, ban, ngành và các doanh nghiệp xây dựng phương án chữa cháy và phương án cứu nạn cứu hộ theo đúng quy định.

     Công tác huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ đã được chú trọng quan tâm, nội dung huấn luyện đảm bảo theo yêu cầu đề ra. Các đối tượng được huấn luyện chủ yếu là lực lượng cơ sở, dân phòng được thành lập ở các cơ quan, thôn, bản, tổ dân phố. Qua công tác huấn luyện góp phần nâng cao kĩ năng xử lí các tình huống trong trường hợp xảy ra các sự cố, tai nạn trên địa bàn.

     Đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn Quyết định thành lập, kiện toàn và ra mắt lực lượng Dân phòng được thành lập ở địa bàn các thôn, bản, tổ dân phố (137 Đội Dân phòng với 1496 thành viên). Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, do đó mới chỉ ra mắt ra mắt lực lượng này tại 04 địa phương, trong thời gian tới sẽ tiếp tục ra mắt và tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH đối với các địa phương chưa thực hiện trong năm qua.

     Công tác đầu tư, bảo đảm kinh phí cho hoạt động PCCC đã được chú trọng quan tâm. Hàng năm, đều có bố trí nguồn kinh phí cho hoạt động này, UBND huyện, chính quyền cấp xã đã chủ động bố trí kinh phí để mua sắm, trang bị các phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên việc bố trí nguồn ngân sách vẫn còn một phần hạn chế; các chế độ chính sách chủ yếu là mang tính hỗ trợ, động viên khi tham gia trực tiếp các vụ việc, chế độ thường xuyên hàng tháng chưa thực hiện được.

     Tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho tập thể UBND huyện Phong Điền về thành tích xuất sắc trong công tác CNCH (giai đoạn 2017 - 2022). Đây là đơn vị hành chính cấp huyện duy nhất của cả tỉnh.            

Tiến Dũng (TT VH, TT& TT huyện)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.645.012
Hiện tại 96 khách