Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Hơn 110 cán bộ, công chức ở Phong Điền được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo
Ngày cập nhật 02/06/2022
Hơn 110 học viên trên địa bàn huyện Phong Điền tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo

     Sáng ngày 02/6, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ phối hợp với UBND huyện Phong Điền tổ chức lớp bồi dưỡng về tôn giáo và công tác tôn giáo cho 115 học viên là cán bộ lãnh đạo, cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo của cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội ở cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Phong Điền.

 

     Tại lớp bồi dưỡng, các học viên  được nghe báo cáo viên đến từ Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ truyền đạt các chuyên đề: Một số quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo, như: sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo; thay đổi người đại diện, địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung; thay đổi tên, trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại; giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở đào tạo tôn giáo; công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo, công trình phụ trợ; chấp thuận, đăng ký phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài; hoạt động quyên góp; tiếp nhận và quản lý các khoản tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài,... Báo cáo viên Sở Tài nguyên và Môi trường truyền đạt chuyên đề Một số quy định của pháp luật liên quan đến đất đai tôn giáo, như: Về sở hữu đất đai; người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc sử dụng đất; bảo đảm của Nhà nước đối với người sử dụng đất; thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với đất do cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất; quyền và nghĩa vụ của cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư sử dụng đất; trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất,...

     Tại lớp bồi dưỡng, các học viên còn được cập nhật kiến thức, kinh nghiệm giải quyết các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng tới an ninh trật tự xã hội; công tác kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những vụ việc phức tạp, điểm nóng về tín ngưỡng, tôn giáo; công tác vận động quần chúng, xây dựng mối liên hệ chặt chẽ giữa cơ quan quản lý và đầu mối Ban quản lý, người đứng đầu cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; kỹ năng, nghiệp vụ về công tác tín ngưỡng, tôn giáo góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

     Thông qua nội dung Bồi dưỡng, sẽ tạo thuận lợi cho học viên nâng cao kiến thức về tôn giáo và kỹ năng, nghiệp vụ về công tác quản lý Nhà nước đối với tôn giáo nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, chỉ đạo thực hiện quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Tiến Dũng (TT VH, TT& TT huyện)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.671.050
Hiện tại 2.097 khách