Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện tháng 5/2022 (Từ 21/4 - 20/5/2022)
Ngày cập nhật 24/05/2022

STT

Đơn vị/Bộ phận

Tổng hồ sơ

Hoàn thành

Chưa hoàn thành

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

 

Tổng cộng

1624

839

755

84

785

712

73

1

Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện

246

189

187

2

57

57

0

2

Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

1

0

0

0

1

1

0

3

Phòng Tài chính Kế hoạch

58

47

45

2

11

7

4

 

+ Đầu tư xây dựng

9

1

0

1

6

3

3

 

+ TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

47

46

45

1

5

4

1

4

Phòng Tài nguyên Môi trường

52

2

2

0

50

42

8

 

+ Chuyển mục đích

31

0

0

0

31

23

8

 

+ Giao đất

4

0

0

0

4

4

0

 

+ Thẩm định nhu cầu giao đất

11

0

0

0

11

11

0

 

+ Thu hồi đất

6

2

2

0

4

4

0

5

Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện

29

14

13

1

15

14

1

6

Phòng Tư pháp

30

29

26

3

1

1

0

7

Chi nhánh Văn Phòng đăng ký đất đai

1208

558

482

76

650

590

60

 

TT HCC
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.645.012
Hiện tại 165 khách