Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được thay thế trong lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo/UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 10/05/2022

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 về Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được thay thế trong lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo/UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Danh mục 01 danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được thay thế trong lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo và 02 danh mục TTHC mới ban hành lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cụ thể như sau:

1. TTHC được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông (1.000270)

2. TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện:

- Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước (2.002482)

- Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài (2.002483)

3. TTHC bị thay thế, bãi bỏ:

- Thay thế TTHC số 06 trong Lĩnh vực Giáo dục trung học tại Quyết định số 1852/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Bãi bỏ TTHC số 18 tại Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

TT HCC
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.641.040
Hiện tại 12.400 khách