Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã.
Ngày cập nhật 10/05/2022

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 về công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Danh mục 02 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi về thời gian thực hiện trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

1. Danh mục TTHC sửa đổi bổ sung:

- Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng (1.001776)

- Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và Cấp giấy xác nhận khuyết tật (1.001699)

2. TTHC bị thay thế

- Thay thế thủ tục hành chính số 01 tại Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông từ UBND cấp xã đến UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Thay thế thủ tục hành chính số 01 của Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh về công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

TT HCC
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.604.651
Hiện tại 2.163 khách