Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phong Điền giao ban đánh giá hoạt động quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022
Ngày cập nhật 15/04/2022
Tại hội nghị giao ban

Ngày 14/4/2022, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phong Điền tổ chức giao ban đánh giá kết quả hoạt động quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2022; đồng chí Hoàng Văn Thái, UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chủ trì Hội nghị và các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện.

 

Qúy I năm 2022, Ban đại diện Hội đồng quản trị - Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phong Điền đã duy trì hoạt động theo đúng các quy định về chính sách tín dụng, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Tham mưu Huyện ủy, UBND huyện trong ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai, thực hiện Chỉ thị số 40 ngày 22/11/2014; Kết luận 06 ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư; Quyết định 401 và 1.630 của Thủ Tướng Chính Phủ; Kế hoạch của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Về hoạt động tín dụng, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trong quý I/2022  trên địa bàn huyện Phong Điền đạt 504.843 triệu đồng tăng 16.454 triệu đồng so với năm 2021, trong đó nguồn vốn cân đối từ ngân sách Trung ương là 489.538 triệu đồng tăng 15.708 triệu đồng so với đầu năm, nguồn vốn huy động tại địa phương được trung ương cấp bù lãi suất là 75.170 triệu đồng, tăng 3.721 triệu đồng so với đầu năm; Nguồn vốn do ngân sách địa phương ủy thác là 15.305 triệu đồng, tăng 2.000 triệu đồng so với đầu năm.

Về sử dụng vốn, tổng dư nợ đến 31/3/2022 đạt 429.672 triệu đồng, tăng 12.733 triệu đồng so với đầu năm (tỷ lệ tăng 3,1%) của 16 chương trình tín dụng chính sách, với 10.649 khách hàng đang có dư nợ; doanh số cho vay là 50.845 triệu đồng, tăng 9.621 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước, với 1.349 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH huyện. Doanh số thu nợ đạt 38.112 triệu đồng, tăng 4.033 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước, bằng 75% doanh số cho vay.

Về chất lượng tín dụng, trong quý I/2022 nợ quá hạn tại NHCSXH huyện là 188 triệu đồng, chiếm 0,043% trên tổng dư nợ. Có 12/16 xã, thị trấn không có nợ quá hạn (chiếm 75% tổng số xã).

Bên cạnh đó, NHCSXH huyện đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội (CT-XH) tập trung chỉ đạo các Tổ TK&VV thực hiện các khâu ủy thác cho vay như: bình xét đối tư­ợng vay vốn dân chủ công khai, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, quá hạn, thu tiền gửi tiết kiệm, tiền lãi... Nâng cao chất lư­ợng giao ban tổ trưởng và hoạt động của các điểm giao dịch lư­u động cấp xã để công tác cho vay, thu nợ, thu lãi, huy động vốn được dễ dàng, thuận tiện nhất là trong thực hiện chủ trương công khai tín dụng chính sách. Đồng thời thường xuyên chấn chỉnh những tồn tại hạn chế trong hoạt động ủy thác. Tăng cường phối hợp thực hiện chủ trư­ơng huy động tiền gửi tiết kiệm giữa các tổ chức CT-XH, UBND các xã, thị trấn với NHCSXH để triển khai tuyên truyền huy động tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV và tiền gửi tiết kiệm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân, các tầng lớp dân cư trên địa bàn.

Trong quý I/2022, thông qua các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần đáng kể trong việc cải thiện và nâng cao đời sống của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện. Hoạt động tín dụng chính sách xã hội trong 3 tháng đầu năm đã góp phần giúp 644 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo được vay vốn; hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, mở rộng, giải quyết và tạo việc làm cho 88 lao động; giúp hơn 13 lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn trang trải chi phí học tập; xây dựng, sửa chữa và nâng cấp 982 công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn... góp phần quan trọng trong việc thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Phong Điền đã đề ra về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.

Bên cạnh kết quả đạt được cũng còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số thành viên Ban đại diện HĐQT cấp huyện là Chủ tịch UBND xã, thị trấn chưa quan tâm nhiều đến tín dụng chính sách. Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn chưa được thường xuyên; Công tác kiểm tra việc quản lý vốn vay của các cấp Hội làm dịch vụ ủy thác chủ yếu lồng ghép trong chương trình kiểm tra chung của các Hội nên chất lượng chưa được cao; Đối tượng vay vốn tín dụng chính sách hầu hết là hộ nghèo và các đối tượng chính sách, đối tượng đầu tư chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nên chịu nhiều rủi ro do điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt như thiên tai, dịch bệnh... đặc biệt là lũ lụt thất thường và dịch bệnh COVID-19 trong những tháng đầu năm 2022 vẫn còn diễn biến phức tạp, kéo dài làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh và chất lượng tín dụng.

Nhiều ý kiến tham luận tại Hội nghị đã nêu rõ khó khăn, tồn tại của địa phương cũng như hướng khắc phục để hoàn thành tốt nhiệm vụ tín dụng chính sách Qúy II năm 2022.

Phát biểu kết luận Hội Nghị, đồng chí Hoàng Văn Thái, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đã chỉ rõ các nhiệm vụ trọng tâm: Trong thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục quan tâm kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ tiết kiệm vay vốn và trách nhiệm của tổ trưởng tổ tiết kiệm. Trong quá trình nhận ủy thác cho vay vốn để nghị các đoàn thể nhận ủy thác thường xuyên cập nhật thông tin, tình hình để phối hợp với các địa phương trong việc chấn chỉnh hoạt động ở địa phương và đoàn thể. Bên cạnh đó, quan tâm đến công tác tuyên truyền, hàng tháng tổ chức các đợt giao dịch tín dụng ở các xã, thị trấn khi tiếp xúc với đối tượng vay vốn ngân hàng chính sách, chính quyền địa phương, các đoàn thể cần tuyên truyền trực tiếp đến đối tượng vay vốn. Ngân hàng chính sách xã hội cần cung cấp thông tin kịp thời giúp cho Ban đại diện có nắm bắt được các văn bản quy định của pháp luật hiện hành về Ngân hàng chính sách xã hội để trích dẫn và tuyên truyền trên hệ thống phát thanh huyện. Tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm tra sử dụng nguồn vốn và đôn đốc thu hồi nợ quá hạn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách vay vốn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển./.

Tiến Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.629.534
Hiện tại 5.554 khách