Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm hành chính công huyện Qúy I năm 2022
Ngày cập nhật 13/04/2022

Thực hiện Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định khảo sát, lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; theo tổng hợp báo cáo của Trung tâm hành chính công Huyện, UBND huyện thông báo kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân trong Quý I năm 2022 về dịch vụ hành chính công, cụ thể như sau:

1. Kết quả khảo sát đánh giá mức độ hài lòng

- Số phiếu phát ra: 980 phiếu;

- Số phiếu thu vào: 524 phiếu; trong đó: 524 phiếu hợp lệ; 0 phiếu không hợp lệ.

          * Tổng hợp đánh giá mức độ hài lòng tại Trung tâm hành chính công huyện:

 

1

Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện Phong Điền

□ Rất hài lòng: 480/524 (91,6%)

□ Hài lòng: 44/524; chiếm 8,4%)

□ Không hài lòng: 0/524 phiếu (0%)

2

Thái độ phục vụ, hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính của Trung tâm Hành chính công huyện Phong Điền.

□ Rất hài lòng: 495/524 (94,5%)

□ Hài lòng: 29/524; chiếm 5,5%)

□ Không hài lòng: 0/524 phiếu (0%)

3

Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

□ Rất hài lòng: 482/524 (91,98%)

□ Hài lòng: 42/524; chiếm 8,02%)

□ Không hài lòng: 0/524 phiếu (0%)

4

Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính?

□ Đúng hẹn: 412/524 (78,6%)

□ Chậm hẹn nhưng chấp nhận được: 77/524 (14,69%)

□ Không đúng hẹn: 35/524 (6,68%)

5

Hồ sơ thủ tục hành chính.

□ Đơn giản: 498/524 (95,04%)

□ Cần giảm giấy tờ: 26/524 (4,96%)

□ Phức tạp: 0/524 (0%)

 

TT

 

Tên phòng chuyên môn

Họ và tên công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ

Số phiếuhợp lệ

(Phiếu)

Thái độ giao tiếp

Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết TTHC

Đánh giá thành phần hồ sơ

Rất hài lòng

(%)

Hài lòng (%)

Không hài lòng (%)

Đúng hẹn

(%)

Chậm nhưng chấp nhận được (%)

Không đúng hẹn

 (%)

Đơn giản

(%)

Cần giảm giấy tờ (%)

Phức tạp

 (%)

  1.  

Phòng Tư pháp

Nguyễn Đăng Sáu Tý

20

95

5

0

85

15

0

99

1

-

  1.  

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

Lê Thị Thùy Linh

130

96

4

0

98

2

0

99,5

0,5

-

  1.  

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Tào Thế Thanh

35

95

5

0

91

8,5

0,5

99

1

-

  1.  

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Nguyễn Công Lực

250

94

6

0

78

17

5

98

2

-

  1.  

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Nguyễn Đình Tùng

25

94

6

0

78

16

4

98

2

-

  1.  

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Lê Ngọc Quỳnh Trang

20

96

4

0

91

8,5

0,5

98

2

-

  1.  

Bảo hiểm xã hội huyện

Võ Bá Bình

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  1.  

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Phan Văn Bằng

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  1.  

Chi Cục thuế

Diệp Hoài Nguyên

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  1.  

Công an huyện

Nguyễn Thị Hoài

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

TT HCC
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.641.040
Hiện tại 12.386 khách