Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công huyện Phong Điền tháng 02/2022 (Từ ngày 29/01/2022 đến ngày 28/02/2022)
Ngày cập nhật 01/03/2022

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

 

Tổng cộng

894

 

 

437

97

340

10

4

6

 

1

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

3

0

0

3

1

2

0

0

0

 

2

Bảo trợ xã hội

86

0

0

4

4

0

0

0

0

 

3

Chứng thực

1

0

0

0

0

0

0

0

0

 

4

Đất đai

537

0

0

371

43

328

10

4

6

 

5

Đầu tư xây dựng

16

0

0

3

0

3

0

0

0

 

6

Giao dịch bảo đảm

145

0

0

22

20

2

0

0

0

 

7

Hộ tịch

24

0

0

10

7

3

0

0

0

 

8

Hoạt động xây dựng

23

0

0

1

0

1

0

0

0

 

9

Kinh doanh Khí

1

0

0

0

0

0

0

0

0

 

10

Quy hoạch

4

0

0

1

0

1

0

0

0

 

11

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

5

0

0

0

0

0

0

0

0

 

12

Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

1

0

0

1

1

0

0

0

0

 

13

Thi đua - Khen thưởng

2

0

0

2

2

0

0

0

0

 

14

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

21

0

0

19

19

0

0

0

0

 

15

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

25

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

TT HCC
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.670.879
Hiện tại 2.703 khách