Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Phong Điền: Tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội
Ngày cập nhật 14/12/2021
Tại buổi làm việc

Đó là một trong những mục tiêu trọng tâm được đặt ra tại buổi làm việc giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với UBND huyện Phong Điền về đầu tư công và xúc tiến đầu tư năm 2022 trong sáng ngày 14/12. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Đại Vui, TUV, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Về phía lãnh đạo huyện Phong Điền có đồng chí Nguyễn Đình Bách, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cùng lãnh đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện.

Qua đó, sau 02 năm triển khai Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 69-CTr/TU của Tỉnh ủy, kinh tế - xã hội huyện có nhiều chuyển biến tích cực, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp: Trong đó tỷ trọng ngành công nghiệp năm 2021 chiếm 62% trong cơ cấu kinh tế, tăng 3% so với năm 2019; tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm từ 23% năm 2019 xuống còn 21% năm 2021, ngành dịch vụ giảm từ 18% năm 2019 còn 17% năm 2021.Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân hằng năm trong 2 năm 2020, 2021 đạt khoảng 15%, ở mức khá so với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh. Thu ngân sách nhà nước năm 2021 ước đạt khoảng 291 tỷ đồng, gấp 1,67 lần năm 2019 (174,6 tỷ đồng); tốc độ tăng bình quân 12,9%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trung bình 2 năm 2020, 2021 đạt khoảng 3.150 tỷ đồng/năm; trong đó vốn đầu tư xây dựng cơ bản trung bình khoảng 270 tỷ đồng/năm. Thu nhập bình quân đầu người (theo VA) tăng từ 49 triệu đồng năm 2019 lên 59 triệu đồng năm 2021. Tốc độ đô thị hóa ở thị trấn Phong Điền, khu vực An Lỗ, Điền Lộc và khu vực trung tâm một số xã chuyển biến khá nhanh. Công nghiệp chuyển biến mạnh mẽ, giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng bình quân 14,8%/năm. Khu công nghiệp Phong Điền đã thu hút được 14 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 11.000 tỷ đồng, trong đó có 13 dự án đi vào hoạt động, đạt tỷ lệ 39,11% vốn đăng ký, tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp đạt 35%. Mặc dù ảnh hưởng khó khăn do dịch bệnh COVID-19 nhưng các Nhà máy lớn trong và ngoài Khu công nghiệp (như Công ty xi măng Đồng Lâm, Công ty SCAVI Huế, Công ty C.P…) vẫn hoạt động ổn định, giải quyết cho hơn 15.000 công nhân. Trong 2 năm qua đã phối hợp hỗ trợ một số dự án, doanh nghiệp đầu tư đi vào hoạt động như Nhà máy của Công ty Kanglongda tại khu công nghiệp Phong Điền-Viglacera (dự kiến tháng 12/2021 đi vào hoạt động), Nhà máy của Công ty Tập đoàn Đầu tư Việt Phương, hỗ trợ Công ty Cổ phần Tập đoàn Quế Lâm đầu tư hạ tầng đảm bảo kế hoạch… Phối hợp kêu gọi, thu hút hơn 10 nhà đầu tư đến nghiên cứu, khảo sát các dự án trên địa bàn, trong đó có dự án tổ hợp đô thị, khu nghỉ dưỡng sinh thái, thể thao và giải trí huyện của Tập đoàn FLC nghiên cứu.

Hiện nay đã hoàn thành công việc khảo sát, đánh giá; huyện Phong Điền tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật và nếu được tỉnh quan tâm hỗ trợ trong các năm: 2022, 2023, 2024, dự kiến nếu được tập trung đầu tư, trong năm 2023 cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại IV (trừ tiêu chí khó đạt như mật độ dân số và cân đối thu chi ngân sách). Trên cơ sở đó, huyện sẽ hoàn thành nội dung Đề án để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trình HĐND tỉnh và UBND tỉnh trình Bộ Xây dựng đánh giá, công nhận Phong Điền đạt tiêu chí đô thị loại IV. Trong năm 2020-2021, huyện đã huy động mọi nguồn lực để triển khai kế hoạch đầu tư công huyện với mục tiêu xây dựng kết cấu hạ tầng để góp phần xây dựng Phong Điền sớm trở thành thị xã và 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2023. Trong 2 năm 2020-2021, đã huy động, phân bổ khoảng 540 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp khoảng 87 tỷ đồng để triển khai các dự án góp phần tạo bộ mặt đô thị và đời sống, sản xuất.

Tổng vốn đầu tư để đảm bảo tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật đạt đô thị loại IV và thành lập thị xã của huyện Phong Điền khoảng 1.657 tỷ đồng. Theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn của huyện giai đoạn 2021 - 2025 là 824 tỷ đồng (trong đó năm 2021 - 2022 đang triển khai các dự án với tổng mức đầu tư khoảng 484 tỷ đồng và các năm tiếp theo khoảng 340 tỷ đồng). Theo Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 28/8/2020 của HĐND tỉnh về việc cho ý kiến dự kiến danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thừa Thiên Huế, trên địa bàn huyện có 16 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 788 tỷ đồng. Tuy nhiên, căn cứ theo Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh về việc cho ý kiến điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn huyện chỉ có 02 dự án khởi công mới với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 181 tỷ đồng (Nâng cấp, sửa chữa tuyến Hói Hà, Hói Nậy xã Phong Bình, Phong Chương; Đường trục chính khu trung tâm xã Phong An) và 04 dự án đầu tư từ nguồn vốn dự kiến tăng thêm.

Tại buổi làm việc, UBND huyện Phong Điền kiến nghị, đề xuất với Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tổng hợp bố trí vốn để huyện tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị trên các lĩnh vực, phát triển đô thị góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đáp ứng tốt hơn các hoạt động sản xuất và đời sống của nhân dân trên địa bàn; tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trở thành ngành kinh tế trọng tâm. Tham mưu UBND tỉnh các giải pháp, chính sách đầu tư xây dựng hạ tầng trên địa bàn huyện, xây dựng Phong Điền trở thành Thị xã, tạo điều kiện trong việc hỗ trợ nguồn lực, cơ chế cho huyện Phong Điền sớm đạt tiêu chí đô thị loại IV và thành lập thị xã.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đại Vui, TUV, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận những nỗ lực của huyện Phong Điền trong việc phấn đấu đạt các chỉ tiêu kinh tế xã hội trong năm 2021 và phát triển kinh tế xã hội trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp các đề xuất của UBND huyện về công tác tổng hợp bố trí vốn để huyện tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành địa phương trong tỉnh để thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã đề ra. Tuy nhiên, huyện cần rà soát danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư, đồng thời cần xem xét đề xuất các dự án có quy mô lớn, mang tính chất động lực trọng điểm phía Bắc của tỉnh. Các đơn vị liên quan đề xuất định hướng phát triển các trung tâm thương mại tại các xã, các khu dân cư, khu đô thị; định hướng thu hút các nhà đầu tư các dự án trên địa bàn. Ưu tiên bố trí vốn đầu tư các dự án về chỉnh trang khu trung tâm đô thị các xã định hướng lên phường; các công trình, dự án trọng điểm, các thiết chế quan trọng, phát triển hạ tầng cảnh quan đô thị, đáp ứng đủ các tiêu chí đô thị loại IV trong năm 2023 và thành lập Thị xã trong năm 2024…

 

Văn Bốn (Trung tâm VHTT-TT huyện)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.876.330
Hiện tại 7.591 khách