Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Phong Điền: Tập huấn hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025
Ngày cập nhật 14/11/2021
Tại hội nghị tập huấn

Sáng ngày 12/11/2021, UBND huyện Phong Điền phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ -TB&XH) tổ chức hội nghị Tập huấn hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và thu thập, lưu trữ, tổng hợp biến động thị trường lao động năm 2021 cho các công chức phụ trách Lao động – Thương binh và Xã hội, các điều tra viên của các xã , thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại buổi tập huấn các đại biểu được nghe báo cáo viên của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội truyền đạt những nội dung liên quan đến công tác rà soát hộ nghèo; quy trình rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2021. Triển khai Kế hoạch số 284/KH-UBND ngày 13/09/2021 của UBND tỉnh về Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Hướng dẫn các quyết định, thông tư, nghị định, công văn của Trung ương, của Tỉnh về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo để  đánh  giá  kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025, như: Phương pháp rà soát, xác định tiêu chí hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn mới; quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hằng năm; quy trình, phương pháp xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và cách thu thập, lưu trữ, tổng hợp biến động thông tin thị trường lao động cho các điều tra viên trên ứng dụng hệ thống phần mềm điện thoại thông minh. Được hướng dẫn sử dụng và quản trị phần mềm cung, cầu lao động. Đồng thời, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về nội dung tập huấn, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề còn chưa rõ về quy trình nghiệp vụ điều tra để cùng tháo gỡ và khi trở về địa phương tổ chức triển khai thực hiện thành công, có hiệu quả việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021.  Đây là những vấn đề thiết thực giúp kết quả điều tra, rà soát phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân, tránh trường hợp bỏ sót hộ nghèo, hộ cận nghèo của các địa phương. Việc thực hiện điều tra, rà soát phải đảm bảo chặt chẽ từ thôn, tổ dân phố và trực tiếp đối với từng hộ dân; đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời, chính xác, khách quan.

Qua hội nghị tập huấn giúp các điều tra viên nắm vững quy trình để xác định đầy đủ, chính xác hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, góp phần thực hiện tốt tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều năm 2022. Từ đó làm cơ sở cho huyện thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội. Việc điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo được phản ánh đúng thực tế tình hình diễn biến hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương sẽ giúp các cấp, các ngành có giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt chương trình giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội; góp phần cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên truyền đạt, hướng dẫn sử dụng và quản trị phần mềm cung, cầu lao động năm 2021.

Văn Bốn (Trung tâm VHTT-TT huyện)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.876.330
Hiện tại 8.063 khách