Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Công bố 07 TTHC được sửa đổi, bổ sung về lệ phí trong lĩnh vực hoạt động xây dựng
Ngày cập nhật 09/11/2021

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2704/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 Công bố 07 danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung về lệ phí trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể:

1Tên Thủ tục hành chính: Gian hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) 

-Thời gian giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

-Lệ phí: 10.000 đồng/giấy phép

-Cách thức và địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế) hoặc qua Cổng DVC tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc Cổng DVC quốc gia.

2. Tên Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ .

-Thời gian giải quyết: 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

-Lệ phí: Nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép; Công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép

3. Tên Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

-Thời gian giải quyết: 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

-Lệ phí: Nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép; Công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép

4. Tên Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

-Thời gian giải quyết: 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

-Lệ phí: Nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép; Công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép

5. Tên Thủ tục hành chính: Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

-Thời gian giải quyết: 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

-Lệ phí: Nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép; Công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép

6. Tên Thủ tục hành chính: Gian hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

-Thời gian giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

-Lệ phí: 10.000 đồng/giấy phép

7. Tên Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

-Thời gian giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

-Lệ phí: Nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép; Công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép

Cách thức và địa điểm thực hiện (đối với TTHC số 2.3.4.5.6.7): 

-Cấp huyện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích hoặc qua DVC trực tuyến tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoặc qua Cổng DVC tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc Cổng DVC quốc gia.

-Cấp tỉnh: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích hoặc qua DVC trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế hoặc qua Cổng DVC tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc Cổng DVC quốc gia.

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.604.651
Hiện tại 2.721 khách