F:\F_Portal\phongdien.hue.gov.vn\UploadFiles HUYỆN PHONG ĐIỀN
Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công huyện Phong Điền tháng 10
Ngày cập nhật 01/11/2021

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Trung tâm hành chính công huyện tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết Thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công huyện Phong Điền, thời gian từ ngày 01/1/2021 đến ngày 31/10/2021như sau:

1.     Tình hình tiếp nhận, giải quyết:

 

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Tổng số

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Đúng hạn

Trễ hạn

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

 

Tổng cộng

9572

9466

8142

1324

106

64

42

1

Chứng thực

38

38

37

1

0

0

0

2

Đất đai

4736

4638

3612

1026

98

64

34

3

Môi trường

13

13

9

4

0

0

0

4

Thủy lợi

1

1

0

1

0

0

0

5

Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện

1

1

1

0

0

0

0

6

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

1

1

1

0

0

0

0

7

Tổ chức phi chính phủ

20

20

20

0

0

0

0

8

Thi đua - Khen thưởng

15

15

13

2

0

0

0

9

Hộ tịch

102

101

80

21

1

0

1

10

Giao dịch bảo đảm

1931

1930

1797

133

1

0

1

11

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

49

49

49

0

0

0

0

12

Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

14

14

14

0

0

0

0

13

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

4

4

4

0

0

0

0

14

Lĩnh vực Cấp, quản lý chứng minh nhân dân

246

246

246

0

0

0

0

15

Việc làm

13

13

8

5

0

0

0

16

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

274

274

267

7

0

0

0

17

Kinh doanh Khí

4

4

2

2

0

0

0

18

Đầu tư xây dựng

144

144

90

54

0

0

0

19

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

248

243

243

0

5

0

5

20

Lĩnh vực Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

4

4

4

0

0

0

0

21

Người có công

2

2

2

0

0

0

0

22

Bảo trợ xã hội

1592

1592

1590

2

0

0

0

23

Quy hoạch

9

9

6

3

0

0

0

24

Hoạt động xây dựng

111

110

47

63

1

0

1

 

2. Kiến nghị và đề xuất:

2.1 Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện

Kính đề nghị UBND huyện chỉ đạo:

- Các đơn vị khẩn trương giải quyết các hồ sơ đang giải đã quá hẹn để trả cho tổ chức, công dân.

- Các Trưởng phòng (Kinh tế và Hạ tầng, Tư pháp, Tài chính – Kế hoạch) trực tiếp tham gia xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính trên phần mêm “Xử lý Dịch vụ công tập trung” của Tỉnh  bằng cách đăng nhập theo địa chỉ https://sso.thuathienhue.gov.vn để xử lý Dịch vụ công tập trung (tên đăng nhập và mật khẩu theo thư điện tử công vụ).

- Thủ trưởng các phòng Chuyên môn chỉ đạo công chức tham gia xử lý trực tiếp trên Cổng dịch vụ công thực hiện nghiêm túc xử lý đúng thời hạn được định nghĩa trên Cổng dịch vụ công.Thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tập trung tại Trung tâm Hành chính công huyện theo Quyết định 402/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh, tuyệt đối nghiêm cấm hành vi tiếp nhận tại đơn vị.

- Thủ trưởng các phòng chuyên môn thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của đơn vị theo quy định. Khi hồ sơ gặp vướng mắc, chưa đầy đủ thủ tục, trả hồ sơ phải có văn bản trả lời cụ thể tình trạng hồ sơ đối với từng hồ sơ cụ thể, hướng dẫn cho cơ quan đầu mối tiếp nhận và công dân, tổ chức biết.

- Thủ trưởng các phòng Chuyên môn nghiêm túc chấp hành việc cử công chức, viên chức đến làm việc tại Trung tâm hành chính công theo Quyết định số 3657/QĐ- UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện về việc kiện toàn công chức, viên chức làm việc tại trung tâm Hành chính công huyện Phong Điền; đồng thời có phương án bố trí người thay thế khi cán bộ chính được cử đến làm việc tại Trung tâm hành chính công nghỉ phép, nghỉ bù, nghỉ ốm, nghỉ việc riêng, đi học, đi công tác để không làm gián đoạn việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân theo quy định

4.2 Yêu cầu chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện:

+ Chỉ đạo bộ phận cấp giấy và bộ phận Hành chính-Tổng hợp khẩn trương vào số, sổ chuyển trả kết quả về Trung tâm hành chính công huyện để kịp thời trả cho công dân, tránh trường hợp tổ chức, công dân đi lại nhiều lần.

+ Thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của đơn vị theo quy định.

Trên đây là Báo cáo tình hình tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính tháng 10 năm 2021, Trung tâm hành chính công huyện kính báo cáo UBND huyện.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.645.012
Hiện tại 139 khách