Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
UBND huyện Phong Điền tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2021
Ngày cập nhật 31/10/2021
Đồng chí Nguyễn Đình Bách - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền phát biểu tại phiên họp

Sáng ngày 29/10/2021, UBND huyện Phong Điền tổ chức phiên họp định kỳ tháng 10/2021 để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 10 năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2021 và giao ban công tác đầu tư công tháng 10 năm 2021. Dự và chủ trì phiên họp có đồng chí Nguyễn Đình Bách - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện. Cùng dự có các Phó Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan. Cuộc họp được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại phiên họp, các đại biểu xem xét, thảo luận một số nội dung: dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội tháng 10 năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2021. Theo đó, mặc dù chịu tác động của dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tích cực, sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện nên đã thực hiện tốt duy trì ổn định kinh tế. Tổ chức nghiệm thu 02 đề án khuyến công cấp huyện năm 2021 ; Hướng dẫn và đăng ký tham gia thực hiện chương trình khuyến công cấp tỉnh năm 2022. Phối hợp với đoàn giám sát HĐND huyện tổ chức khảo sát về tình hình phát triển TTCN và ngành nghề nông thôn từ năm 2018-2020. Tiếp tục chỉ đạo triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các chợ, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện theo Quyết định 154, 148 của BCĐ Covid-19 tỉnh; xây dựng dự thảo phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ An Lỗ. Rà soát tiến độ đạt chuẩn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới các xã Điền Hương, Phong Bình và Phong Xuân.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện trong tháng 10 là 5.045 triệu đồng, lũy kế đến tháng 10/2021 là: 198.223 triệu đồng, đạt 80,1% so với dự toán huyện giao, đạt 134,3% so với dự toán tỉnh giao.Tiếp tục chỉ đạo rà soát, triển khai thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện. Chỉ đạo rà soát danh mục công trình, dự án lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Phong Điền; Triển khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phong Điền đã được tỉnh phê duyệt; Trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2022 và đề nghị bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phong Điền; Báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn huyện. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị; Đề án xanh đô thị, quy hoạch phân khu, qui hoạch nông thôn mới các xã, thị trấn. Tiếp tục thực hiện phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu các công trình; Chỉ đạo đôn đốc các chủ đầu tư tiếp tục thực hiện giải ngân vốn xây dựng cơ bản; Rà soát KH đầu tư công huyện 2021-2025. Thường xuyên thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên trong công tác phòng chống dịch Covid-19; Chủ động xây dựng các phương án ứng phó với những tình huống có thể xảy ra dịch bệnh Covid-19. Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, xí nghiệp, nhà hàng, quán ăn... Đã thực hiện tiêm vacxin Covid-19 mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1, tiếp tục từ soát các đối tượng, lập danh sách để triển khai tiêm vacxin phòng chống dịch Covid-19 mũi 1 theo kế hoạch của BCĐ tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực  phẩm, hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn. Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm; các chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Tổng hồ sơ nhận giải quyết tại Trung tâm hành chính công huyện trong tháng 10 năm 2021 đã tiếp nhận 1.099 hồ sơ (trong đó đã giải quyết 951 hồ sơ, đúng hạn 806 hồ sơ, đạt 84,7%), nâng số hồ sơ từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận là 9.568 hồ sơ (trong đó: đã giải quyết 9.351 hồ sơ, đúng hẹn: 8.093 hồ sơ, đạt 86,5%; đang giải quyết 217 hồ sơ, trong hạn 119 hồ sơ)… 

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Đình Bách - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, ngành của huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tích cực, chủ động trong công tác phối hợp để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội được giao; rà soát tất cả các chỉ tiêu kế hoạch của cơ quan, đơn vị, địa phương, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021, đồng thời tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh của Ban Thường vụ Huyện ủy, để triển khai kịp thời hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế xã hội của huyện trong thời gian tới, đảm bảo thực hiện hiệu quả các cấp độ phòng, chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân; tiếp tục tăng cường các giải pháp quyết liệt, hiệu quả kiểm soát dịch bệnh Covid-19, chuẩn bị sẵn các phương án phòng, chống dịch phù hợp với thực tiễn, diễn biến dịch bệnh; triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và Nghị quyết của HĐND tỉnh. Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp, TTCN và làng nghề 2021; kế hoạch Khuyến công năm 2021. Phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành Quy hoạch chung huyện Phong Điền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Triển khai, hướng dẫn thực hiện quy hoạch nông thôn mới cho các xã trên địa bàn.  Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh việc thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt để phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới cho các xã đảm bảo theo kế hoạch. Tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện chương trình OCOP năm 2021; tổng hợp các danh mục chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, phát huy vai trò của người đứng đầu của các cơ quan, địa phương, đơn vị. Thực hiện nghiêm, đúng thời hạn các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, huyện; trong đó tập trung ưu tiên xử lý đối với các nhiệm vụ cấp bách mà UBND tỉnh, huyện giao…

 

Văn Bốn (Trung tâm VHTT-TT huyện)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.269.767
Hiện tại 11.763 khách