Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Phong Điền tổ chức tập huấn, tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể
Ngày cập nhật 17/10/2021

Sáng ngày 15/10, Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh, Liên minh HTX tỉnh phối hợp Hội Nông dân huyện Phong Điền tổ chức tập huấn, tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã cho cán bộ chủ chốt hội nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phong Điền.

Tại buổi tập huấn, cán bộ chủ chốt hội nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phong Điền được phổ biến Luật Hợp tác xã 2012; Nghị định số 193 ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã; thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và chế độ báo cáo về tình hình hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã và một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác xã trong đó quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025; quyết định số 1318/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND, ngày 23/12/2020 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2021-2025; quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh... Hướng dẫn sử dụng cổng thông tin kết nối cung, cầu sản phẩm nông sản cho nông dân Liên minh HTX Việt Nam.

Thông qua lớp tập huấn, nhằm giúp cán bộ chủ chốt hội nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phong Điền nâng cao kiến thức, nắm vững quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012, các chính sách mới về hỗ trợ, ưu đãi, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã. Đặc biệt là nâng cao được nhận thức về vai trò, vị trí của hợp tác xã, kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

 

Trần Minh (Trung tâm VHTT-TT huyện)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.670.902
Hiện tại 2.713 khách