F:\F_Portal\phongdien.hue.gov.vn\UploadFiles HUYỆN PHONG ĐIỀN
Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công huyện Phong Điền tháng 8
Ngày cập nhật 01/09/2021

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Trung tâm hành chính công huyện tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết Thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công huyện Phong Điền, thời gian từ ngày 01/1/2021 đến ngày 30/8/2021như sau:

  1. Tình hình tiếp nhận, giải quyết:

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Tổng số

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Đúng hạn

Trễ hạn

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

 

Tổng cộng

7467

7339

6399

940

128

96

32

1

Chứng thực

30

30

29

1

0

0

0

2

Đất đai

3544

3418

2707

711

126

96

30

3

Môi trường

10

10

8

2

0

0

0

4

Thủy lợi

1

1

0

1

0

0

0

5

Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện

1

1

1

0

0

0

0

6

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

1

1

1

0

0

0

0

7

Tổ chức phi chính phủ

20

20

20

0

0

0

0

8

Thi đua - Khen thưởng

13

13

12

1

0

0

0

9

Hộ tịch

82

82

67

15

0

0

0

10

Giao dịch bảo đảm

1578

1578

1481

97

0

0

0

11

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

39

39

39

0

0

0

0

12

Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

14

14

14

0

0

0

0

13

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

2

2

2

0

0

0

0

14

Lĩnh vực Cấp, quản lý chứng minh nhân dân

246

246

246

0

0

0

0

15

Việc làm

7

7

6

1

0

0

0

16

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

202

202

196

6

0

0

0

17

Kinh doanh Khí

3

3

1

2

0

0

0

18

Đầu tư xây dựng

117

117

72

45

0

0

0

19

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

205

204

204

0

1

0

1

20

Lĩnh vực Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

4

4

4

0

0

0

0

21

Người có công

1

1

1

0

0

0

0

22

Bảo trợ xã hội

1251

1251

1249

2

0

0

0

23

Quy hoạch

4

4

3

1

0

0

0

24

Hoạt động xây dựng

92

91

36

55

1

0

1

4. Kiến nghị và đề xuất:

4.1 Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện

         

Kính đề nghị UBND huyện chỉ đạo:

- Các đơn vị khẩn trương giải quyết các hồ sơ đang giải đã quá hẹn để trả cho tổ chức, công dân.

- Các Trưởng phòng (Kinh tế và Hạ tầng, tư pháp, Tài chính – Kế hoạch)trực tiếp tham gia xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính trên phần mêm “Xử lý Dịch vụ công tập trung” của Tỉnh  bằng cách đăng nhập theo địa chỉ https://sso.thuathienhue.gov.vn để xử lý Dịch vụ công tập trung (tên đăng nhập và mật khẩu theo thư điện tử công vụ).

- Thủ trưởng các phòng Chuyên mônchỉ đạo công chức tham gia xử lý trực tiếp trên Cổng dịch vụ công thực hiện nghiêm túc xử lý đúng thời hạn được định nghĩa trên Cổng dịch vụ công.Thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tập trung tại Trung tâm Hành chính công huyện theo Quyết định 402/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh, tuyệt đối nghiêm cấm hành vi tiếp nhận tại đơn vị.

- Thủ trưởng các phòng chuyên môn thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của đơn vị theo quy định. Khi hồ sơ gặp vướng mắc, chưa đầy đủ thủ tục, trả hồ sơ phải có văn bản trả lời cụ thể tình trạng hồ sơ đối với từng hồ sơ cụ thể, hướng dẫn cho cơ quan đầu mối tiếp nhận và công dân, tổ chức biết.

- Thủ trưởng các phòng Chuyên môn nghiêm túc chấp hành việc cử công chức, viên chức đến làm việc tại Trung tâm hành chính công theo Quyết định số 3657/QĐ- UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện về việc kiện toàn công chức, viên chức làm việc tại trung tâm Hành chính công huyện Phong Điền; đồng thời có phương án bố trí người thay thế khi cán bộ chính được cử đến làm việc tại Trung tâm hành chính công nghỉ phép, nghỉ bù, nghỉ ốm, nghỉ việc riêng, đi học, đi công tác để không làm gián đoạn việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân theo quy định

- Để đảm bảo đồng bộ trong quá trình xử lý hồ sơ (trường hợp phải luân chuyển song song bằng 02 hình thức: điện tử và giấy), tạo sự thuận lợi cho người dân khi theo dõi tình hình hồ sơ đã nộp tại Trung tâm Hành chính công, phục vụ công tác giám sát của lãnh đạo tỉnh, huyện và công tác theo dõi, tổng hợp, đánh giá của Trung tâm Hành chính công; sau khi hồ sơ được xử lý trên phần mềm, trong vòng 04 giờ làm việc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải chuyển hồ sơ giấy đến đơn vị nhận để thực hiện công việc tiếp theo.

4.2 Đối với UBND các xã, thị trấn

 

Kính đề nghị UBND huyện chỉ đạo, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

- Chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, đảm bảo 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã, thị trấn và phải được cập nhật trên phần mềm “Xử lý dịch vụ công tập trung”.

- Chỉ đạo công chức tiếp nhận tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của đơn vị thực hiện việc đính kèm file lên thành phần hồ sơ khi tiếp nhận; đính kèm kết quả khi trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính (đảm bảo 100% hồ sơ khi tiếp nhận, trả kết quả phải có file đính kèm).

- Trực tiếp tham gia xử lý; đồng thời chỉ đạo các Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn trực tiếp tham gia xử lý trên phần mềm “Xử lý dịch vụ công tập trung” đảm bảo đúng thời gian được thiết lập trên Cổng dịch vụ công.

Trên đây là Báo cáo tình hình tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính tháng 8 năm 2021, Trung tâm hành chính công huyện kính báo cáo UBND huyện.

 

Trung tâm hành chính công huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.645.012
Hiện tại 468 khách