Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Công khai 03 TTHC sửa đổi, bổ sung, 05 TTHC bị thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông từ UBND cấp xã đến UBND cấp huyện và đến các cơ quan cấp tỉnh
Ngày cập nhật 12/07/2021

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 về công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông từ UBND cấp xã đến UBND cấp huyện và đến các cơ quan cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, Quyết định ban hành đã sửa đổi, bô sung và thay thế các TTHC số: 93, 94, 95, 96 tại Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 và các TTHC số: 12, 13, 14, 15 tại Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau:

1. Danh mục TTHC sửa đổi bổ sung:

- Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện (2.000286);

- Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện (2.000282);

- Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện (2.000477).

2. Danh mục TTHC bị thay thế và bãi bỏ:

- Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh (2.000295);

- Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện (2.000335);

- Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện (1.000674);

- Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện (2.000343);

- Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện (2.002127).

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.604.651
Hiện tại 2.737 khách