Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Công khai 07 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Bảo trợ xã hội theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ UBND cấp xã đến UBND cấp huyện
Ngày cập nhật 09/07/2021

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 về công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông từ UBND cấp xã đến UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, Quyết định này ban hành đã sửa đổi, bổ sung các TTHC số: 16, 17, 18, 19, 20, 21 tại Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 và thay thế TTHC số 4 tại Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau:

1. Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng (1.001776);

2. Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (1.001758);

3. Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (1.001753);

4. Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (1.001731);

5. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc (2.000777);

6. Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp (1.001739);

7. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng (2.000744).

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.629.534
Hiện tại 5.517 khách