F:\F_Portal\phongdien.hue.gov.vn\UploadFiles HUYỆN PHONG ĐIỀN
Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công huyện Qúy II/2021
Ngày cập nhật 05/07/2021

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Trung tâm hành chính công huyện tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết Thủ tục hành chính Qúy II/2021 tại Trung tâm hành chính công huyện Phong Điền như sau:

1. Tình hình tiếp nhận, giải quyết:

 

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Tổng số

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Đúng hạn

Trễ hạn

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

 

Tổng cộng

5209

5193

4491

702

16

14

2

1

Chứng thực

26

26

26

0

0

0

0

2

Đất đai

2234

2218

1711

507

16

14

2

3

Môi trường

9

9

7

2

0

0

0

4

Thủy lợi

1

1

0

1

0

0

0

5

Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện

1

1

1

0

0

0

0

6

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

1

1

1

0

0

0

0

7

Tổ chức phi chính phủ

7

7

7

0

0

0

0

8

Thi đua - Khen thưởng

11

11

11

0

0

0

0

9

Hộ tịch

61

61

51

10

0

0

0

10

Giao dịch bảo đảm

1094

1094

1005

89

0

0

0

11

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

35

35

35

0

0

0

0

12

Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

13

13

13

0

0

0

0

13

Lĩnh vực Cấp, quản lý chứng minh nhân dân

246

246

246

0

0

0

0

14

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

162

162

158

4

0

0

0

15

Kinh doanh Khí

2

2

0

2

0

0

0

16

Đầu tư xây dựng

95

95

54

41

0

0

0

17

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

133

133

133

0

0

0

0

18

Lĩnh vực Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

4

4

4

0

0

0

0

19

Bảo trợ xã hội

1002

1002

1000

2

0

0

0

20

Quy hoạch

1

1

0

1

0

0

0

21

Hoạt động xây dựng

71

71

28

43

0

0

0

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2021, tiếp nhận 5209 hồ sơ. Trong đó số hồ sơ đã giải quyết 5193 hồ sơ, đúng hẹn 4491 hồ sơ chiếm tỷ lệ 89%, trả quá hạn 702 hồ sơ chiếm tỷ lệ 14%.

2. Kiến nghị và đề xuất:

Kính đề nghị UBND huyện chỉ đạo:

- Yêu cầu Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường:

+ Thực hiện Ý kiến chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 1108/UBND-VP, ngày 30/3/2021 của UBND huyện về việc bố trí công chức, viên chức đến làm việc tại Trung tâm hành chính công huyện Phong Điền.

+ Chỉ đạo cán bộ, công chức của đơn vị khẩn trương giải quyết các hồ sơ đang giải quá hẹn để trả cho tổ chức, công dân đúng thời gian quy định (trong đó thủ tục có hồ sơ trễ hẹn nhiều: Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện).

+ Ban hành văn bản công khai xin lỗi và hẹn trả kết quả gửi về cơ qua đầu mối (Trung tâm hành chính công) để thông báo cho tổ chức, công dân.

- Các phòng, ban chuyên môn:

+ Thực hiện nghiêm túc các nội dung tại quyết định số: 31/2019/QĐ-UBND, ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh về ban hành quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông  tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Thực hiện Ý kiến chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 1108/UBND-VP, ngày 30/3/2021 của UBND huyện về việc bố trí công chức, viên chức đến làm việc tại Trung tâm hành chính công huyện Phong Điền

- Đề nghị Phó giám đốc phụ trách chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Phong Điền:

+ Thực hiện nghiêm túc các nội dung tại quyết định số: 31/2019/QĐ-UBND, ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh về ban hành quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông  tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Chỉ đạo bộ phận cấp giấy và bộ phận Hành chính-Tổng hợp khẩn trương vào số, sổ chuyển trả kết quả về Trung tâm hành chính công huyện để kịp thời trả cho công dân.

 + Thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của đơn vị theo quy định.

 

Trung tâm hành chính công huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.645.012
Hiện tại 467 khách