Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Phong Điền: Triển khai phổ biến các văn bản luật mới được ban hành cho các cơ quan, ban ngành, đoàn thể
Ngày cập nhật 27/06/2021
Tại hội nghị

Sáng ngày 25/6, UBND huyện Phong Điền tổ chức hội nghị triển khai phổ biến Luật Cư trú, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Luật Bảo vệ môi trường cho các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện và 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phong Điền.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên pháp luật của huyện Phong Điền triển khai phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Cư trú, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, và Luật Bảo vệ môi  trường. Đây là 3 trong số 7 luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV năm 2020. Luật Cư trú (sửa đổi) gồm 7 chương với 38 điều, quy định về việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân Việt Nam trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; việc đăng ký, quản lý cư trú; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú. Đối với Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) gồm 08 Chương và 74 điều, quy định về quyền,  nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo hợp đồng, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng...Luật Bảo vệ môi trường có 16 chương với 171 điều quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường...

Thông qua hội nghị, nhằm quán triệt kịp thời các văn bản luật mới được ban hành, qua đó góp phần nâng cao kiến thức về pháp luật và ý thức hành động trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Phong Điền trong quá trình thực thi các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước để từ đó góp phần đưa các Luật đi vào cuộc sống.

Trần Minh (Trung tâm VHTT-TT huyện)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.629.534
Hiện tại 5.726 khách