Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phong Điền nâng cao hiệu quả công tác phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em
Ngày cập nhật 07/06/2021

Tại huyện Phong Điền thông qua việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội đã nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước cho trẻ em, gia đình, trường học, cộng đồng và xã hội.

Chương trình bơi an toàn, phổ cập bơi, phòng chống đuối nước trẻ em được triển khai trên địa bàn huyện Phong Điền đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần làm tăng tỉ lệ trẻ biết bơi và làm giảm số trẻ bị đuối nước. Thời gian qua, huyện Phong Điền đã tổ chức phát động phong trào toàn dân nâng cao nhận thức phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em;  sự vào cuộc của các cấp, các ngành và toàn xã hội đã đem lại cho trẻ em có cuộc sống ấm no hạnh phúc, có cơ hội phát triển tốt về mọi mặt.

Hằng năm, phòng giáo dục và đào tạo tổ chức các lớp phổ cập bơi và dạy bơi cho các em học sinh nhằm phát triển phong trào tập luyện bơi ở cơ sở, từng bước giảm tai nạn đuối nước ở trẻ em. Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em sẽ tiếp tục được tổ chức với nhiều hình thức phong phú và đa dạng. Mục đích của chương trình nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước cho trẻ em, gia đình, trường học, cộng đồng và xã hội; nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, hướng dẫn về phòng, chống tai nạn đuối nước và công tác quản lý tổ chức các hoạt động bơi và phát triển phong trào tập luyện bơi cho trẻ em. Hướng dẫn, kiểm tra, đồng thời phối hợp sử dụng có hiệu quả các cơ sở vật chất thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn trên địa bàn nhằm triển khai có hiệu quả các hoạt động dạy bơi, dạy kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em…

Tai nạn đuối nước thường xảy ra đối với trẻ em, học sinh vào dịp nghỉ hè. Các cấp, chính quyền địa phương cần chỉ đạo, hướng dẫn về tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và phòng chống dịch bệnh trong mùa hè. Cụ thể là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức cho trẻ em, học sinh để các em biết và tuân thủ các quy định nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân; thường xuyên nhắc nhở, khuyến cáo học sinh không tắm, chơi đùa gần ao, hồ, sông, suối, hố công trình… không đảm bảo an toàn, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước; tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình học sinh để quản lý, giám sát học sinh trong thời gian được nghỉ hè, không được lơ là, chủ quan dẫn đến tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước... Bên cạnh đó, ngành GD&ĐT chủ động phối hợp với các cấp, ngành, địa phương chỉ đạo, quản lý, tạo sân chơi lành mạnh, an toàn, tổ chức các lớp học bơi, kỹ năng an toàn phòng chống đuối nước cho học sinh trong dịp nghỉ hè.

Mỗi cơ quan, ban ngành, mỗi địa phương, mỗi trường học tùy theo chức năng nhiệm vụ để đưa vào chương trình và tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ một cách phù hợp, tạo môi trường lành mạnh cho sự phát triển của trẻ. Đó cũng chính là sự phát triển của tương lai đất nước.

Vì tương lai tốt đẹp của con em chúng ta, mỗi người hãy nâng cao ý thức chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, tạo môi trường an toàn và lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện, góp phần xây dựng một tương lai tươi sáng cho quê hương cho đất nước. Bảo vệ, chăm sóc trẻ em là trách nhiệm của Nhà nước, cộng đồng và gia đình. Đầu tư cho công tác trẻ em là đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc.

Văn Bốn (Trung tâm VHTT-TT huyện)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.042.750
Hiện tại 4.560 khách