Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Sở Tư pháp kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực và trách nhiệm bồi thường Nhà nước tại huyện Phong Điền
Ngày cập nhật 04/06/2021
Lãnh đạo Sở tư pháp công bố Quyết định thanh tra

Sáng ngày 02/6, Đoàn thanh tra Sở Tư pháp đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực, và trách nhiệm bồi thường Nhà nước tại UBND huyện Phong Điền. Dự buổi kiểm tra có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Phó Giám đốc Sở Tư pháp, cùng các thành viên đoàn Thanh tra. Về phía huyện Phong Điền có đồng chí Hoàng Văn Thái – UVTV Huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện, phòng Tư Pháp huyện, lãnh đạo UBND các xã Phong Hòa, Phong Hiền và Điền Hương.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở tư pháp đã công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hộ tịch, chứng thực và trách nhiệm bồi thường Nhà nước tại UBND huyện Phong Điền. Qúa trình thanh tra sẽ đánh giá khách quan việc chấp hành các quy định của pháp luật về đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực và trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện Phong Điền, Phòng tư pháp và UBND các xã. Thanh tra đúng nội dung, phạm vi, thời gian theo kế hoạch.

Qua kiểm tra cho thấy, nhìn chung công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, công tác chứng thực và trách nhiệm bồi thường Nhà nước được UBND huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác quản lý nhà nước về hộ tịch, chứng thực và trách nhiệm bồi thường Nhà nước thường xuyên được quan tâm; các quy định mới về hộ tịch, chứng thực được triển khai kịp thờ; công tác hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức tư pháp - hộ tịch thướng xuyên đẩy mạnh. Hiện nay, UBND các xã, thị trấn đã thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, cập nhật dữ liệu về hồ sơ hộ tịch trên địa bàn huyện vào phần mềm đăng ký khai sinh điện tử và hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch. Phần lớn công chức ngành tư pháp trên địa bàn đều sử dụng tốt phần mềm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch, đặc biệt hồ sơ đăng ký khai sinh liên quan đến việc cung cấp thông tin mã số định danh cho công dân. Kết quả, từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2020, tổng số đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài là 103 trường hợp; thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch cho người trong nước là 287 trường hợp; công tác chứng thực bản sao do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận là 421 trường hợp; công tác bồi thường nhà nước được thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật, không có trường hợp nào phải áp dụng việc yêu cầu hoàn trả và thực hiện nghĩa vụ hoàn trả của người thi hành công vụ trong hoạt động quản lý hành chính. Việc giải quyết các việc về hộ tịch, và chứng thực đã được các ngành và chính quyền địa phương thực hiện đảm bảo đúng thời gian quy định...Việc thu phí, lệ phí hộ tịch thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Lệ phí hộ tịch được nộp 100% vào ngân sách Nhà nước.

Lãnh đạo huyện Phong Điền phát biểu tại buổi kiểm tra

Tại buổi làm việc, UBND huyện Phong Điền đã có những kiến nghị, đề xuất Sở Tư pháp tiếp tục quan tâm công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, kịp thời giúp các xã, thị trấn cũng như phòng Tư pháp huyện tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tế, tăng cường tổ chức mở các lớp tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ công tác hộ tịch và công tác chứng thực để tạo điều kiện cho công chức Tư pháp – Hộ tịch nâng cao nghiệp vụ, thống nhất trong quá trình thực hiện và áp dụng pháp luật.

Bên cạnh kết quả đạt được, Đoàn thanh tra đề nghị UBND huyện, các cơ quan, ban, ngành địa phương tiếp tục quan tâm, bố trí, tạo điều kiện về kinh phí hoạt động, phương tiện làm việc phục vụ cho công tác đăng ký quản lý hộ tịch, và công tác chứng thực; đặc biệt Phòng Tư pháp cần thường xuyên kiểm tra cơ sở và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để từng bước nâng cao chất lượng của công tác tư pháp ở cơ sở, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân. Sau khi kiểm tra tại UBND huyện, phòng Tư pháp huyện, đoàn kiểm tra sẽ về cơ sở thực hiện việc kiểm tra theo kế hoạch tại xã Phong Hòa, Phong Hiền và Điền Hương.

 

Văn Bốn (Trung tâm VHTT-TT huyện)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.042.750
Hiện tại 4.602 khách